Nəcibə Xəyyam

2 0 1 7- c i i l

Redaktordan ön söz

Balaca Nəcibənin nəcib şeirləri
Bu şeirləri təsadüfən oxudum və üçüncü sinif şagirdi Nəcibənin şeirlərindəki bəzi duyğular, mövzu rəngarəngliyi, maraqlı fikirlər, obrazlı cümlələr tapması xoşuma gəldi. Balaca şairənin bu şeirində insan münasibətlərinin ən ülvi duyğuları özündə möhkəm yer tutur. Bu şeirlərdə ana-ata münasibətlərininin, baba-nəvə sevgisininin, qardaş-bacı məhəbbətinin munis duyğuları və ən nəhayət ailə sevgisinin ülviliyi özünün çox parlaq ifadəsini tapıb.
Təbiət sevgisi balaca şairənin diqqətindən yayınmayıb. “Heyif səndən ay köhnə il” şeirində bunun çox təbii təəssüratını verə bilib.
Nəcibə Xəyyam, yəni bizim balaca şairəmiz, öz yaşından çox qabağa gedərək, “Bahar” şeirində baharın rəmzlərini dəqiqliklə tuta bilib. Bahara qovuşub gələn çiçəklər də, şirinliyi ilə bizi valeh edən otlar da, qışın bahara müqaviməti, isti ölkələrdən bizim məmləkətə qonaq gələn quşların qarşısına sədd çəkmək cəhdi və baharın bütün bunlara üstün gəlib bizi may ayının nəfəsinə qovuşdurması da məhz şairənin təbiətin bu təzadlı anlarını olduğu kimi və obrazlı təsvirinə dəlalət edir.
Bu şeirləri oxuyarkən həm də istər-istəməz sərbəst şeirin dahi sənətkarları Vladimr Mayakovski və Rəsul Rzanı yada salmamaq mümkün deyil.
Nəcibənin Vətən sevgisi görün “Mənim Azərbaycanım” şeirində uşaq düşüncəsi, amma böyüklərin ağlı səviyyəsində necə maraqlı yazılıb.

Vətənimi çox sevirəm,
Ürəkdən, qəlbdən sevirəm.
Mən ölkəmi çox sevirəm,
Azərbaycandır onun adı!
Onun gözəl Bakısı var,
Külək döyən bu şəhərə
Vurulmuşam uşaqlıqdan.
Sevimlidir Azərbaycan!
Sevimlidir Azərbaycan!

Mənə elə gəlir ki, bu qısa şeirdə, Azərbaycan adlı məmləkətimiz çox gözəl və obrazlı şəkildə təsvir olunub. Bu, əlbəttə, Nəcibənin böyük vətənpərvərliyinə dəlalət edir. Deməli, o, gələcəkdə peçəkar şairə olanda, Azərbaycan haqqında daha maraqlı şeirlər yazıb, Odlar yurdumuzu dünyada daha yaxşı tanıdacaq.
Sənə bu çətin yaradıcılıq yolunda böyük uğurlar arzu edirəm Nəcibə Xəyyam. Arzum budur ki, adın Nəcibə kimi nəcib şeirlər yazıb, gələcəkdə ədəbiyyatımızda öz yolunu, öz üslubunu tapıb, Azərbaycan ədəbiyyatına yeniliklər gətirəsən.
Əziz oxucular!
Çox maraqlıdır ki, Nəcibə Xəyyam həm Azərbaycan və həm də Rus dilində şeirlər yazır. Ona görə də biz onun şeirlərini hər iki dildə sizə təqdim edirik. İnanırıq ki, onun şeirlərindəki bu səmimiyyət sizin də xoşunuza gələcək.

Ağalar İDRİSOĞLU
Əməkdar İncəsənət Xadimi
Yazıçı, rejissor, jurnalist

Nəcibə XƏYYAM

Mənim nənlərim

İki gözəl nənəm vardır,
Hər biri bir əfsanədir.
Yoxdur tayı-bərabəri,
Ürək açır hər xəbəri.
Biri yaxşı hesablayır,
Biri gözəl hazırlayır.
Yoxdur tayı-bərabəri,
Hər nənəmin bu dünyada.
Hər biri bir əfsanədir,
Mənim gözəl nənələrim.

20 dekabr 2016-cı il

Mənim anam

Gündə min dəfə söyləsəm də mən,
Bu sözün hikmətin aça bilmərəm.
Əli açıq və doğmadır,
Çox əzizdir, həm şirindir.
Cəsarətli, sözü bütöv,
Bəs bu sözlər kimin üçün
deyilmişdir?
O, anadır, mənim anam,
Bu dünyada yoxdur onun bir bənzəri.
Mən xoşbəxtəm, çünki,
Belə bir ananın övladıyam.

13 yanvar 2017-ci il

Mənim əzizlərim

Mənim gözəl atam vardır,
Qardaşım da sevimlidir.
Əmim, dayım xeyirxahdır,
Çox mehriban bir ailəm var.
Ata-anam, hər ikisi diş həkimi,
Üçüncüsü mən olacam diş həkimi.
Qardaşımın arzisi var,
Ürəyindən diplomatlıq keçir onun.
İstəyirsə qoy yetişsin arzusuna.
Mənə fərqi olmasa da,
Çox narahat bir peşədir bu seçim!

Hamıya arzum

Mən hər kəsə xeyirxahlıq,
Yaxşı günlər arzulayır,
Həm də xoşbəxt həyat üçün,
Gözəl-gözəl fikirlərin,
Ağuşuna atılmışam.
Ürək açan dostlar olsun,
Dostlarımın hər birisi,
Dərslərindən qoy beş alsın.
Gələcəkdə hər birinin,
Maşını da göz oxşasın.
Anam üçün uğurlarım,
Atam üçün şeirlərim,
Bir-birindən gözəl olsun!

Mənim ailəm

Bir ailəm var bu dünyada,
Onu qəlbdən sevirəm mən,
Keşiyində ulu babam,
Dayanıbdır bir dağ təki.
Onu mən lap çox sevirəm,
Anamı da, atamı da,
Babamı da, nənəmi də,
Candan əziz tuturam mən.
Hər birinin hər sözünü,
Bir qanun tək bəyənirəm.
Bilin möhkəm təməl üstə,
Qurulmuşdur mənim ailəm!
20 fevral 2017-ci il

Nilufər

Əmimin bir qızı vardır,
Sevimlidir mənim üçün.
Həm çox şuxdur, həm güclüdür,
Çox gözəldir, amma onun,
İştahından söz açmıram.
Mən onu lap çox sevirəm,
Ona görə bu şeirimi,
Mən bacıma həsr edirəm.
Həm dostumdan, tanışımdan,
O, əzizdir mənim üçün!

27 yanvar 2017-ci il

Atam

Çox xeyirxah atam vardır,
Yaxşıların yaxşısıdır mənim atam.
Həm çox güclü, həm qəhrəman,
Bir atadır mənim atam.
Nə meymundan, nə pişikdən,
Heç kimdən də yoxdur onun qorxusu,
Ən nəhayət, çox əladır mənim atam!

27 yanvar 2017-ci il

Gombul babam

Hər bir kəsin bu dünyada,
Atası var, anası var, qardaşı var,
Neçə-neçə bacısı var.
Xalası var, əmisi var, dayısı var,
İkincilər daha çoxdur saya gəlməz.
Gərək yaddan çıxarmayaq,
Babanı da, nənəni də,
Bu dünyada çox baba var,
Amma mənim babam təkdi,
Bir baba yox, bu dünyada.
Həm çox yaxşı, həm xeyirxah, həm işgüzar,
Kim tanıyır belə baba?
Ona olan məhəbbətim,
Hən sonsuzdur, həm tükənməz!

20 dekabr 2016-cı il

Mənim Azərbaycanım

Vətənimi çox sevirəm,
Ürəkdən, qəlbdən sevirəm.
Mən ölkəmi çox sevirəm,
Azərbaycandır onun adı!
Onun gözəl Bakısı var,
Külək döyən bu şəhərə
Vurulmuşam uşaqlıqdan.
Sevimlidir Azərbaycan!
Sevimlidir Azərbaycan!

20 fevral 2017-ci il

Yeni il

Hədiyyələr, xoş arzular,
Külək tutan şaxtası var.
Bəxşeyişlər, oyuncaqlar,
Partlayışlar, şən gülüşlər,
Sevinc yağan uzlər gördüm.
Buxaradan Şaxta baba,
Qapıdan Qar qız gəlir.
Gəl ey mənim yeni ilim,
Döy qapımı yeni ilim!
Döy qapımı...

22 dekabr 2016-cı il

Heyif səndən ay köhnə il

Budur gəldi dekabr,
Demək gəlir yeni il?
Amma hələ qar yağmayıb,
Bəs on yeddi nə deyir?
Köhnə ilin al günəşi,
Göz oxşayan ulduzları,
Harda itib-batacaqlar?
Açıq-aydın gecələri,
Boz dumanlı səhərləri,
Görən kimə qalacaqdır?
Heyif səndən ay köhnə il,
Niyə bizi tərk edirsən?
Qarımız yox, yolkamız yox,
Amma səni gözlədik çox.

12 dekabr 2016-ci il

Bahar

Budur gəlir bahar fəsli,
Qanadların çala-çala.
Gül ətirli, bol nemətli,
Torpağından bəhrəsini ala-ala.
Zənbilində ətir saçan çiçəklərlə,
Şirin-şirin otlarıyla.
Amma qış bir ifritə tək,
Şaxtasıyla, küləyilə,
İstəmədi qarşısından çəkilməyə,
Qonaq gələn quşların da,
Çalışırdı ki, yolun kəsə.
Amma bahar çəkilmədi,
Bir an onun qarşısından.
Gəlib çıxdı qızıl maya,
Günəşin xoş istisiylə.

Mənim Nizami babam
(Esse)
Dünən məktəbdən gəlmişdim. Sabahkı gün rəsm dərsimizin olduğunu bilib düşünməyə başladım. Akvareldə rəsm çəkmək tapşırığı yadıma düşdü. Lakin mən, bunu bacarmırdım. Bütün dərslərimi hazırlasam da çətinlik qarşısında qalmışdım. Çünki bu sahədə böyük səriştəsi olan Nizami babaya zəng etməli oldum. Babam dərhal gəldi və çox şad oldum. Amma sevincin çox çəkmədi. Ona zəng gəldi və hara isə getməli oldu. Amma qayıdacağına söz verdi. Artıq çox gec idi və mən düşündüm ki, yəqin babam daha gəlməz. Elə bu an qapının zəngi çalındı və mənim nigarançılığım dərhal aradan qalxdı. Babam idi. Onun köməkliyi ilə tapşırığı yerinə yetirdik.
Səhər məktəbə getdim. Son dərsimdə həmin rəsm görə mən “5” qiymət aldım. Qürür duydum- nə gözəldir belə babanın olması.
Mənim babam babaların naxışıdır,
Babalarım hər babadan yaxşıdır.

20 dekabr 2016-cı il

Наджиба Хайям

Все нужно для себя!
Математика хитра!
Но в царицу негодна.
Русский правосочитанием
Не глох, но на царя он не похож!
Информатика как будто не нужна,
Но если спросят
Если входишь в «Yоu Тuбе»,
в «Google», или в интернет
смотреть.
Что тогда? Что теперь?
Что ты скажещь им сейчас?
Вот тогда, когда она как будто
Не нужна!

12 декабря 2016 год

Семья

Есть семья одна у меня
Люблю ее от чистого сердца я.
Во главе ее прадед стоит
Все закон, что он говорит.
Люблю его и остальных.
Мамочку и папочку,
Дедушку и бабушку
и других
Есть семья одна у меня
Люблю ее от чистого сердца я.

12 февраля 2017 год

Как жалко старый год

Декарь наступил.
А что и Новый год наступит?
А где? И снега нет.
И это что год обычный?
Только наступил 2017
И все?
А куда же исчез старый год
А где? А куда он изчезал?

А ты знаешь ли, дружок,
Что звезды прозрачны ночью.
А по утрам изчезая порой,
Растворяются в утреннем небе.
Поэтому их не видно.
А солнце ночью просто
Нет!
А старый год вообще обидно
Что уходит так быстро
Не заметишь ни елок, ни снега
А он уже исчез.

12 декабр 2016 год

Нилуфер

Есть у дяди моего
Добрая дочка, сестричка моя.
Веселая и сильная
Красивая, а про аппетит
я вообще не говорю
Люблю ее-сестричку
И стихи посвящаю ей.
Она для меня ближе всех друзей.

27 января 2017 год

Папа

Добрый папа у меня
Лучший папа у меня
Самый сильный и отважный,
папа у меня.
Не боится ни обезьян, ни котов,
и не злых и бродячих собак.
И не злой он, хорош в душе
Но, главное в конце,
папа у меня отличный.

27 декабря 2016 год

Мама

Я не раз повторяю слово это!
Но точнее выразить не могу
Щедрая и добрая
Милая и сладкая
Я слово не нахожу,
Но только скажите:
Что за слово это?
Конечно- Мама.
А кто еще
Мама добрая
И шедрая и храбрая.
Все лучшее на свете,
Всех лучше в мире
Мне повезло, что одна,
Одна лишь у меня.

13 яанваря 2017 год

Мои родные

Есть у моего папы,
Брат хороший, дядя добрый
Вместе дружная семья
Два зубных врача
И третьим буду я.
И мама вдобавок тоже
Но брат не хочет.
Дипломатом хочет стать
Жалко разве.
Нет не жалко.
Совсем не жалко
Только скучно.

13 яанваря 2017 год

Мои бабушки

Были у красавицы
Две бабушки.
Да и не простые бабушки
а волшебные!
А не только волшебные,
Но лучше всех.
Лучше всех во всем мире.
Одна считает, а другая готовит,
Притом лучше всех!
Одна умнее всех,
Вот такие волшебные,
Бабушки мои.

20 декабря 2016 год

Гомбул баба

У каждого есть в мире
Папа, мама, брат,
Сестра 1, 2, 3, 4, 5 мы зыкончим
Считать.
Тетя, дядя, брат двоюродный.
6,7,8,9, 10 мы опять считать
начнем.
Мы забыли кого то,
Дедушка есть тоже.
Дедушек так много в мире
Но такой лишь у меня
Такой хороший, добрый, деловой.
Я его люблю!

20 декабря 2016 год

Мой Азербайджан

Люблю я родину свою,
От чистого сердца я пишу,
Что, люблю свою страну.
Люблю Азербайджан- родину свою.
В стране моей,
Есть красивый город.
Это мой Баку.
Баку мой город красивый,
Город ветров, город древний.
Я люблю тебя - Азербайджан,
Я люблю тебя- Азербайджан.

20 февралья 2017 год

Желаю всем добра

Желаю всем добра,
И счастливых дней.
И счастья желаю,
Для всех, на всегда.
Прекрасных идей,
Веселых друзей.
Отличных отметок,
Пятерок заслуженных.
Всем навсегда.
Желаю машину,
Желаю для всех.
Для коллег и друзей,
Для знакомых людей.
Для мамы успехов,
Для папы веселых стихов,
Написанных мной.

20 февралья 2017 год

Подарок, счастье, Новый год!

Подарок, счастье, Новый год!
Ветер, буря и мороз,
Подарок и игрушки,
Счастье и хлопушки.
Радость на лицах у людей!
Дед мороз из трубы,
Снегурочка у двери.
Новый год, Новый год!
Колокольчики звенят.
Новый год стучит в двери!

22 декабря 2016 год

Мой дедушка
(Эссэ)
Вчера я вернулась со школы. И узнала, что завтра рисование. И хотела подготовить домашнее задание. А домашнем заданием было нарисовать акварелью. Поэтому дело было трудное только для тех, кто не умел рисовать. А я тоже не умела. Я закончила все уроки, кроме изобразительного искусства. Поэтому пришлось позвонить своему лучшему дедушке, который превосходно рисовал акварелью. И когда мой дедушка пришел, я была в восторге. Но, к сожалению ему пришлось срочно уйти. Но он обещал вернуться. Было уже так поздно, что мне показалось, что дедушка не придет. Но вдруг, я от неожиданного звонка оживилась. Я подумала, что это учительница брата. Но, к счастью, это был дедушка. Я обрадовалась. Когда дедушка рисовал, было так интересно, что даже не описать… А когда я пошла в школу, когда прозвенел последний звонок я получила «5+» и очень обрадовалась. Как хорошо иметь такого дедушку.

20 декабря 2016 год

Ulu babamın 90 illiyinə nəticələr adından

День рожденья у тебя
Мой любимый прадед.
Поздравляю от души
И желаю счастья,
И желаю для тебя, я
Здоровья навсегда.

Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə

loading...