Ermənilərin Çarları hesab etdikləri Tiqran kimdir?

2-ci Tiqranın Türk - Matay, Amaday və ya Əhəməni farsı olduğunu isbat edə bilərəm (tiqr-Dəclə çayının adından götürülüb).Tiqris isə sürətli ox deməkdir. Həmin dövrdə Dəclə çayı ətrafındakı kompakt yaşayan türkləri nəzərə alsaq və onların oxçuluq sənətində uğurlarını düşünsək, Tiqranın erməni olmasının heç bir ehtimalı yoxdur.

Daha aydın formada erməni yalanları

Midiya-Əhəməni dövlətlərinin tərkibində sabit dövr keçirtdikdən sonra, dövlətin dağılması ilə ermənilər Çarlıq yaratmaq fikrinə gəlirlər ki, öz uydurma mənbələrində buna nail olduqlarını yazırlar. Halbuki onların yaşadığı ərazi Bizans-Sasani arasında bölünmüşdü. Daha öncəsində isə onların uydurma çarları 2-ci Tiqran Selevkilər parçalandıqdan sonra Suriya ərazisinə işğalçı yürüşlər edib. Belə ki e.ə.140 da doğulmuş Tiqran əcdadları ilə bərabər Əhəməni-Midiyalı sərkərdə idi. Deməli bu köçəri qaraçı tayfa birliyi Tiqranı sahiblənir və keçmişə bünövrə atmaq istəyir amma anlamır ki, gecəqondu daxmaya bünövrə inşa etmək üçün əvvəlcə onu sökmək lazımdır. Tarixi yalanların az bilən ermənilər hər tarixi faktda özlərinə yer eləmə çalışır, ağlamalı soyqırımlar düşünürdülər. Məsələn 1453 İstanbul fəthində belə orada soyqırıma uğradıqlarını iddia edənlər də var. Yəni sevindirici haldır ki, onlar dövlət qurmaq eşqinə 10-cu əsrdə düşür. Bu fikir qaraçı tayfasının ağlına daha öncə gəlsəydi yəqin ki, alt-paleolit hətta Tanzaniyadakı ilk insanı da mənimsəyərdilər. Önümüzə dinozavr çapan erməni çarlarının portretini atardılar.

Onların bütün bu tarixi fantastika janrında yazılarına inad biz xalq olaraq tarixi çox dəqiq bilməliyik. Çünki cəbhədəki müharibə bitdi və əgər 2120 də 2020-ci il "erməni soyqırımı" yalanını eşitmək istəmiriksə biz tariximizi bilməyə məcburuq. Beləliklə biz bu nağılbaz tarixçilərə qarşı tarixi elə detallı bilməliyik ki, artıq onların calaq ata biləcəyi heç bir nöqtə qalmasın. Çünki tarix diplomatiyaya birbaşa təsir edir. Əsassız iddialar və qısa cavablar isə sübut olunmuş tarixi faktlar önündə yetərsiz qalacaqdır. Eyni zamanda bu məlumatların qloballaşması daha gərəkli bir məsələ kimi görünür. Belə ki, faktların akademik səviyyədə isbatı üçün daha davamlı proyektlər olmalıdır. Biz həm də bu yolla uğurlu bir şəkildə ermənilərin tarixə atdıqları calaqları kəsib ata bilərik.

Zərdüşt Quluzadə

Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə

loading...