Gözün aydın, xalqım, Şuşa alındı!

Nazim Hüseynli,
“Oğuz yurdu” qəzetinin redaktoru,
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü

“İrəli!” əmrini verib Komandan,
Vətən dardadırsa kim əsirgər can,
Hər yerdə yağıya qusdururuq qan...
Sərkərdə hayqırır: - Zəfər çalındı,
Gözün aydın, xalqım, Şuşa alındı!

Qələbə ulayır o Boz Qurdumuz,
Tapdaqdan qurtulur ana yurdumuz,
Yeni tarix yazır Şanlı Ordumuz,
Sərkərdə hayqırır: - Zəfər çalındı,
Gözün aydın, xalqım, Şuşa alındı!

Ürəyində cəngi, beynində cəngi,
Hərəsi bir aslan, pələngdi sanki,
Yaşa Şanlı Ordum! Gəldi o an ki
Sərkərdə hayqırır: - Zəfər çalındı,
Gözün aydın, xalqım, Şuşa alındı!

Düşmən məhv edilir, daim xar olsun,
Milli Ordumuza tanrı yar olsun,
Ali Baş Komandan İlham var olsun!
Sərkərdə hayqırır: - Zəfər çalındı,
Gözün aydın, xalqım, Şuşa alındı!

Paytaxt etdiyiniz Yerevan bizim,
Gözəllər gözəli o Sevan bizim,
Zəngəzur, Dilican, Berd, Qafan,.. bizim,
Sərkərdə hayqırır: - Zəfər çalındı,
Gözün aydın, xalqım, Şuşa alındı!

8 noyabr 2020-ci il

DALĞALANIR BAYRAQ KİMİ O YUMRUQ!

O yumruq - bütövlük, birlik rəmzimiz,
İnkişaf rəmzimiz, dirlik rəmzimiz,
İmzamız, möhrümüz, varlıq rəmzimiz,
Dalğalanır Bayraq kimi o yumruq!

O yumruq - gücümüz, dronumuzdur,
O yumruq - bir olan zamanımızdır,
O yumruq - Kəbəmiz, Quranımızdır,
Dalğalanır Bayraq kimi o yumruq!

O yumruq düşmənin əzir başını,
Daş üstə yağının qoymur daşını,
Səfərbər eyləyir xalqı, qoşunu,
Dalğalanır Bayraq kimi o yumruq!

O yumruq - gücü dağ, Azərbaycandır!
O yumruq - Qarabağ Azərbaycandır!
O yumruq - hər bir çağ Azərbaycandır!
Dalğalanır Bayraq kimi o yumruq!

O yumruq - düşməni yerlə bir edər,
O yumruq - bir Günəş, yolu nur edər,
O yumruq - yurdumu bütöv, hürr edər,
Dalğalanır Bayraq kimi o yumruq!

O yumruğa Allah qüvvət, boy verir,
Bakı, Təbriz, Kərkük, Dərbənd,... hay verir,
Soydaşlarım - 60 milyon oy verir,
Dalğalanır Bayraq kimi o yumruq!

8 noyabr 2020-ci il

Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə

loading...