Tanrım, bəxş et bir ömür də Ərdoğana

Nəcməddin Mürvətov, şair

Yox etməyə qəlblərdəki bəd niyyəti,
Yetərli, bəs paklıq, saflıq ülviyyəti,
Var qüdrəti, dünyamızda ədaləti.
Yaşatmağa öyüd verə bəşər qana,
Tanrım, bəxş et bir ömür də Ərdoğana.

Şər önündə sinə gərib söyləyir "Dur",
Səsi çatır yatmışlara ayıla gur,
Kəlməsiylə həqiqətə möhür vurur.
Mümkünsüzdür dediyini kimsə dana,
Tanrım, bəxş et bir ömür də Ərdoğana.

Nədən harda hikmətiylə açarsa bəhs
Susar dinməz dönər lala bədxahlar, nəhs,
Kəmfürsətə hər deyimi sillədir tərs.
Çatır fikri məqamında düz ünvana,
Tanrım, bəxş et bir ömür də Ərdoğana.

Ürəyində məzlumlardan hüdudsuz dərd,
Əsrlərdə tək-tüklərdən cəfakeş fərd,
İnanılmaz qətiyyətlə yenilməz mərd.
Doğru keçə, bax bu yolda qıyar cana,
Tanrım, bəxş et bir ömür də Ərdoğana.

Quranladır dərkindəki möhkəm təməl,
Vəhdətdədir varlığında sözlə əməl,
Ruhla uca ədalətə rəmzdir heykəl.
Zəkasından şəfəq saçan dörd bir yana,
Tanrım, bəxş et bir ömür də Ərdoğana.

Yox etməyə qəlblərdəki bəd niyyəti,
Yetərli, bəs paklıq, saflıq ülviyyəti,
Var qüdrəti, dünyamızda ədaləti.
Yaşatmağa öyüd verə bəşər qana,
Tanrım, bəxş et bir ömür də Ərdoğana.

25.07.2022.

Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə

loading...