Nəriman HƏSƏNZADƏ
Xalq şairi

“...mən bu cahana sığmazam!”

Nəsimi

Hörmətlə, Xalq artisti Rasim Balayevə

Nəsimi danışırdı,
yenə üsyan,
şikayət!
Dünya başqa dünyadı:
zaman, əsr,
cəmiyyət.

Bir dəfə asmışdılar,
bu dəfə
susurdular.
Daşa, divara deyil,
tarixə
yazırdılar.

Onun yanında olub,
onu görməmək
olmaz.
Düzünə dediyini,
tərsinə
demək olmaz.

-Səhnələr, tamaşalar,
aktyorlar,
nəhayət, -
yox, bizim vaxtımızda
belə deyildi,
sənət.

Qızların ekran boyu
oyunu,
oyun deyil.
O yeriş özgənindi,
o gülüş,
onun deyil.

O əyləncə, o mahnı,
o həyat,
o cür olmur.
O hikmət bizimkidir,
təqdimat
o cür olmur.

Əxlaq dərsi keçirlər,
susan kimdi,
deyən kim?!
Sənə, mənə üz tutan,
ya tərif
eləyən kim!..

Nəsimi danışırdı,
onda yalan
yoxuydu.
Dar ağacı yoxuydu,
təqib-filan
yoxuydu.
Sən - özündən doğuldun,
şair,
Nəsimi oldun!

Nəsimilər asıldı,
doğulduğu
əsrdə,
abidəsi qoyuldu
qətl olduğu
yerdə.

Bir əsrin iki qütbü, -
Dar ağacı.
Abidə!
Üfüqdə Nəsimidir, -
dan sökülür,
ey Vətən!
Səhər açılır, səhər!
Salam, əsən küləklər...

Bakı şəhəri,
iyun -2023-cü il

Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə