"Azərbaycanın əldə etdiyi nailiyyətləri gözdən salmağa çalışanlar..."

Son zamanlar sosial şəbəkələrdə Azərbaycanın real həyatından çox uzaq olan, bütün bu illər ərzində özünü heç bir müsbət tərəfdən göstərməyən, ölkənin inkişafına dair heç bir konstruktiv təklif verməyən, əvəzində isə ölkə rəhbərliyinin həyata keçirdiyi siyasəti, Azərbaycanın bu gün əldə etdiyi nailiyyətləri gözdən salmağa çalışan bəzi insanların fikirləri yer alır.

Ona görə də istərdim ki, vətəndaşlarımızda belə bir fikir yaranmasın ki, sanki onlar, gizlədilmiş hansısa “həqiqətlər”in təbliğatçılarıdır. Bu insanlara, ilk növbədə dövlətimizin inkişafında bir neçə çox vacib mərhələni xatırlatmaq lazımdır. Və hər şeydən əvvəl, Qarabağın qaytarılması da daxil olmaqla, Azərbaycanın həqiqi müstəqilliyinin, deklarativ deyil, sözün əsl mənasında həqiqi müstəqilliyimizin əldə edilməsində Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin hansı rol oynadığını hamımıza bir daha xatırlatmaqla başlamalıyıq.

Ulu Öndər Heydər Əliyev çoxsaylı güclü dövlətlərin inanılmaz təzyiqlərinə, o cümlədən, beynəlxalq təşkilatların təzyiqlərinə tab gətirə bildi. Azərbaycana “torpaqları itirdiyi reallığı" nı qəbul etmək barədə sonsuz bəyanatlar verildikdə, o bununla barışmadı, ərazilərimizin işğal olunduğunu, vətəndaşlarımızın soyqırımına məruz qaldığını sübut etmək və beynəlxalq aləmin bu həqiqəti qəbul etməsi üçün mübarizə apardı. Və nədənsə o zaman bu dırnaqarası, yalançı liderlərdən heç bir ciddi bəyanat görmədik, əksinə, bunlar bir vaxtlar Azərbaycanın 20%-dən çox ərazisinin, Şuşanın işğalına şərait yaradan insanlar idi.

Dahi Heydər Əliyev ölkəni çökmüş vəziyyətdən xilas etdi, vətəndaş müharibəsini dayandırdı, ölkənin iqtisadi inkişafının tamamilə dağılmasının qarşısını ala bildi və əslində ölkəni demək olar ki, xarabalıqlardan çıxardı və müstəqilliyini müdafiə etdi. Burada Azərbaycan əhalisinin maraqlarının qorunması xüsusi yer tuturdu. "Əsrin Müqaviləsi" də daxil olmaqla bir sıra vacib müqavilələrin imzalanması ölkənin iqtisadi əhəmiyyətini artırmağa imkan verdi. Və qısa müddətdə, ərazisinin 20%-dən çoxunun işğal olunmasına, bir milyondan çox vətəndaşımızın qaçqın və məcburi köçkünün vəziyyətinə düşməsinə baxmayaraq Azərbaycan bölgənin ən güclü ölkələrindən birinə çevrildi.

Bu, əsas vəzifə idi, iqtisadi artım sayəsində Azərbaycan üçün yeni imkanlar yarandı. Əslində, ölkənin hərbi müdafiəsini sıfırdan yaratmaq, ordunun peşəkarlıq səviyyəsini gücləndirmək üçün yüksək keyfiyyətli mütəxəssislər hazırlamaq lazım idi. Bütün bunlar praktiki olaraq sıfırdan başlanıldı, heç kimin dəstəyi olmadan həyat keçirilirdi. Sonradan, əlbəttə ki, bir çox ölkələr, ilk növbədə Türkiyə, bir sıra digər müttəfiqlərimiz bizə dəstək oldular, çox böyük kömək etdilər.

Amma artıq Azərbaycanın hərbi texnika almaq və ən əsası hərbi müdafiəni, hərbi sənayeni yenidən təchiz etmək, peşəkar kadrlar hazırlamaq imkanı var idi. Bütün bu illər ərzində diplomatik arenada inanılmaz güclü təzyiqlər altında Azərbaycan öz mövqeyini müdafiə edə bilib. ATƏT -in Minsk Qrupu ölkələrinin bölgəsinə sonsuz səfərlər, təklif olunan mümkün kompromis həllər, hamısı rədd edildi, çünki bunlar, ilk növbədə, ölkəni zəiflətmək, əraziləri itirmək demək idi. Bunu isə Ümummilli Lider Heydər Əliyev heç bir zaman qəbul etmədi və bu gün də eyni siyasət Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilir. Azərbaycan müstəqil və suveren dövlətdir, onun ərazi bütövlüyü hər kəs tərəfindən qəbul edilməlidir. Bu idi Ulu Öndərin, Prezidentimizin əsas amalı!

Ölkə başçısı İlham Əliyev ölkə iqtisadiyyatını daha da gücləndirdi. Əməkdaşlıq haqqında imzalanan ikitərəfli, çoxtərəfli müqavilələr, qarşılıqlı faydalı iqtisadi əməkdaşlıq, müxtəlif iqtisadi komissiyaların yaradılması, bütün bunlar Azərbaycanın iqtisadi potensialını ortaya çıxardı. Azərbaycan tezliklə bir çox nəqliyyat dəhlizinin yaradılmasına təşəbbüs göstərən ölkəyə, bir çox strateji layihələrin müəllifinə çevrildi. Və bu yalnız bölgədəki deyil, dünya ölkələri üçün də cəlbedici göründü.

Bu gün yalançı vətənpərvərlərin prezidentin fəaliyyəti ilə bağlı söylədikləri, yeni açılmış çoxsaylı müəssisələr, müxtəlif təyinatlı komplekslər, bütün rayonlarımızın inkişafı, qısa müddətdə həyata keçirilən yeni nəqliyyat və logistika layihələri haqqındakı fikirləri çox cılız və bəsitdir.

Xalqımızın böyük arzusu işğal olunmuş əraziləri geri qaytarmaq idi. Sentyabrda başlayan hərbi əməliyyatlar aprel və iyul aylarında təxribatlara cavabımız idi. Azərbaycan 44 gündə işğal olunmuş əraziləri, Şuşanı, Kəlbəcəri, Ağdamı, Laçını və digər əraziləri qaytardı. Prezident İlham Əliyev çox müdrik və gələcəyə yönəlmiş aydın siyasəti sayəsində iki böyük dövlətin, prinsipcə, həmişə rəqib olan Türkiyə və Rusiya faktiki olaraq Qarabağda maraqlarını birləşdirdi. Hüquqi baza hazırlandı, bölgədə bərabər tərəfdaşlığın, qarşılıqlı fayda verən əməkdaşlığın qurulması nəticəsində biz haqq mübarizəmizi apara bildik. Əgər bu belə olmasaydı, igid əsgər və zabitlərimizin qəhrəmanlığına, cəsurluğuna, ölkəmizə edilən təzyiqlərə baxmayaraq qalib gəlmək bir qədər çətin olardı. Ona görə də bu qədər həssaslıqla, dəqiqliklə aparılan siyasət və ordumuzun rəşadəti bizə Şanlı Qələbəni yaşatdı. Buna ancaq sevinmək lazımdır. Türkiyə, Rusiya, Pakistan, İsrail və bir çox başqa ölkələrlə qarşılıqlı siyasi, hərbi, texniki əməkdaşlıq - bütün bunlar, yeni tip müasir, yaxşı təchiz olunmuş bir ordunun, dünya hərbi strategiyasında, taktikasında yeni bir sözün meydana gəlməsində bir sıçrayışa səbəb oldu və bu 44 gün ərzində Azərbaycan ordusu, hər gün hərbçilərimiz müasir müharibənin ən qabaqcıl üsulları, bacarıqlı tətbiqi ilə dünyanı təəccüblədirdi. Noyabrın 10 -da bəyanatın imzalanması nəticəsində 3 bölgə döyüşsüz alındı, Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə birbaşa nəqliyyat əlaqəsinin faktiki tarixi yenidən qurulması var.

Prezident İlham Əliyevin siyasətini tənqid edənlər, sadəcə olaraq, qələbəmizin prioritet şərtlərini - münaqişənin sona çatmasında əsas oyunçuların maraqlarını birləşdirməyi, Qarabağı Azərbaycan ərazisinin bir hissəsi kimi tanımağı, ölkəmizin fərqli sivilizasiyalar arasında bir körpü olaraq, bu körpünün Avrasiyanın nəhəng bir bölgəsinin davamlı inkişafı və ümumiyyətlə qlobal tərəqqi üçün əhəmiyyətini, tarixi rolunu dərk edə, anlaya bilmirlər.

Diplomatik və hərbi qələbənin nəticəsi olaraq, Prezident İlham Əliyevin qətiyyəti sayəsində Zəngəzur nəqliyyat dəhlizinə aid maddənin Noyabr bəyanatına daxil edilməsi isə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan nəinki Avrasiya və qlobal inteqrasiya quruculuğunun təməl daşı oldu, həm də güclü bir logistika mərkəzinin əsasını qoydu. Yeni dəhlizin işə düşməsi turistlər üçün bölgə ölkələrini əvvəlkindən daha ucuz ziyarət etmək imkanı yaradacaq. Nəqliyyat əlaqəsi ətrafında infrastruktur inkişaf etdiriləcək və yeni iş yerləri yaranacaq. Ən əsası, regional təhlükəsizlik, sakit və dinc bir həyat üçün imkanlar artacaq. Qalib Prezidentimizin strategiyası və düşünülmüş taktiki hərəkətlərinin zəfərini təşkil edən budur! Bütün bunlar, öz növbəsində, azərbaycanlıların Zəngəzur, İrəvan, Basarkeçər və digər tarixi torpaqlarına qayıdışına səbəb olacaq. Sadəcə Prezidentin təklif etdiyini etməli, onun böyük siyasi iradəsinə və müdrikliyinə arxayın olmalısan!

Əlbəttə ki, əsrlər boyu gələcəyə yol açan bu danılmaz qələbələr rəqibləri çılğınlığa sürükləyir. İş o yerə çatdı ki, rus dilini bilən və Sovet İttifaqında doğulmuş azərbaycanlıların genetik fərqliliyi haqqında dəhşətli bir tezis irəli sürdülər. Əslində Azərbaycan vətəndaşlarının genetik olaraq ayrılmasına, məsələn, rus dilində təhsil alanların qovulmasına çağırşlar, bu sırf nasizm, faşist çağırışlarıdır, təxribatlardır. Rusiya ilə münasibətləri gərginləşdirmək, əslində Ermənistana daha çox böyük xidmət göstərmək deməkdir. Yoxsa, bu insanlar, Rusiya Federasiyasında 1,5 milyona yaxın azərbaycanlının yaşadığını və işlədiyini unudublar?

Başqa bir əhəmiyyətli nailiyyət, qısa müddətdə xalqın həqiqətən də öz Prezidentinin ətrafında toplaşması idi. Mənəviyyatın, milli vətənpərvərliyin, milli ruhun inanılmaz dərəcədə oyandığını gördük və nəinki döyüş meydanlarında döyüşən cəsur döyüşçülərimiz, həm də ailələrimiz, fərqli etnik köklərə malik ailələrimiz, qadınlarımız, uşaqlarımız - hamısı bir təkanla öz töhfələrini verməyə çalışdılar. Yekdil birlik və həmrəylik əldə olunan qələbənin qarantı oldu.

Bu adamların diqqətinə çatdırmaq lazımdır ki, ölkə rəhbərliyin həyata keçirdiyi siyasəti həqiqətən ciddi təhlil etməyi bacarmalısınız. Prezidentin bir çox addımları, bir çox bəyanatları yalnız bir anlıq situasiyaya reaksiyası deyil, bu bir strategiya, bunu analiz etmək, hadisələrin məntiqi ardıcıllığını, sistemliliyi başa düşmək lazımdır.

Tez-tez belə suallar verilir: “niyə müharibə dayandırıldı”, “hərbi əməliyyatlar niyə davam etmədi”. Bu sualı səsləndirənlər əsas nəticənin nə olduğunu başa düşməli, təhlil etməlidirlər. O zaman sivil əhalini qovmaqda, soyqırım törətməkdə günahlandırılacağımız nəticələr haqqında düşünün və bütün dünya bizə silah qaldıracaqdı. Amma Prezident, erməni millətindən olan Azərbaycan vətəndaşlarına müraciət etdi ki, istəsələr qanunlarımızı qəbul etməklə, ölkəmizdə dinc yaşaya bilərlər. Bizi Dnestryanı və digərləri ilə müqayisə etməyin. Birincisi, orada rus əhalisi yaşayır və hamısı Rusiya vətəndaşıdır, rus pasportu var, burada vəziyyət fərqlidir.

Bundan əlavə, artıq Şuşada hökmranlıq edən Şuşanın altındakı bütün ərazilərə(buraya Xankəndi və digər ərazilər də daxildir) hakimdir. Hava limanları tikilir, nəqliyyat dəhlizləri tikilir və s. İqtisadi cəhətdən güclü inkişaf edən Azərbaycanda yaşamaq istəyən erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşları qala bilərlər. Rus sülhməramlıları onlara nə qədər kömək etsələr də, bu insanlar təcrid olunmuş ərazidə yaşaya bilməyəcəklər. Həm də indi Rusiyanın yalnız Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində məskunlaşan ermənilərin problemləri ilə məşğul olmaq üçün kifayət qədər imkanları yoxdur, çünki özünün başqa problemləri, məsələləri var.

Buna görə də burnunuzdan bir az da uzağa baxmalı və bu insanların bu ərazilərdə bizsiz, azərbaycanlılarsız heç bir gələcəyi olmadığını başa düşməlisiniz. Bu barədə nə qədər çox danışsaq, iqtisadi cəhətdən zəngin, müstəqil, inkişaf etmiş bir ölkə olan Azərbaycan öz vətəndaşlarına normal şəraitdə yaşamağı təklif etməsinə cəmiyyətin və beynəlxalq təşkilatların diqqətini bir növ stimullaşdıracağıq.

Ermənistanın bu gün necə yaşadığını, hansı problemlərinin olduğunu bütün dünya görür. Azərbaycan, Türkiyə və bir sıra digər ölkələrin təklif etdiyi bu iqtisadi layihələrə qoşulmasalar, onları hansı gələcəyin gözlədiyini anlamalıdırlar. Bu, tamamilə müstəqilliyi olmayan, Rusiyadan tamamilə asılı olan və praktiki olaraq diasporun dəstəyindən asılı olan (hazırda bu dəstək də azalmaq üzrədir, çünki bütün bu illər ərzində nə qədər ianələrin oğurlandığı faktlar ortaya çıxıb) çıxılmaz vəziyyətdə qalan ölkədir.

Və çox vacib bir məqam, Şuşa da daxil olmaqla bütün Qarabağ ərazisinin yenidən dirçəldilməsi, əlverişli infrastrukturun qurulmasıdır. Azərbaycan pandemiya şəraitində, çətin iqtisadi şəraitdə bütün dünyaya bu bölgələri qısa müddətdə bərpa etməsini təklif edir. İnsanlar tezliklə evlərinə qayıdacaq, Qarabağ tamamilə yenidən inkişaf edəcək və bu, xarici investorlar üçün çox cəlbedicidir, bir çox ölkə tikinti layihələrində iştirak etmək istəyir. Bu, Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə mövqeyini daha da gücləndirir.

Təbii ki, hamı bəyənmir, hamı güclü Azərbaycanı bəyənmir. İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva kimi güclü liderlərin ölkənin başında olması xoşuna gəlmir. Azərbaycanın kadr siyasətində çox ciddi dəyişikliklər var, yeni, yaradıcı gənc nəsil gəlir. Bu gün Azərbaycanın yeni perspektivli istiqamətlərin yaradılmasında topladığı təcrübəyə əsaslanaraq onlar üçün bütün imkanlar açılır. Bütün bunlar bugünkü Azərbaycanın reallığıdır və gələcəkdə partiyamızı gücləndirmək üçün bir xəttdir.

Bu gün Azərbaycanın ehtiyac duyduğu bütün məhsulları praktiki olaraq Azərbaycan özü istehsal edir. Əsasən, Azərbaycanın özünü təmin etməsi diqqət mərkəzindədir və hazırda dünyanın çox az ölkəsi bununla fərqlənə bilər. Bunu görməmək, insanları aldatmağa və insanları qorxutmağa çalışmaq və bəzi anlaşılmaz əsaslar gətirməyə çalışmaq, gələcəyin dəhşətli şəkillərini çəkmək, əslində Azərbaycanın dövlət və milli maraqlarına xəyanətdir.

Kənardan aldıqları pay ilə yaşayırlar. Azərbaycanın bu qədər müstəqil və güclü bir ölkə olmasını onlar istəmirlər. Amma onların əhali arasında heç bir dəstəyi yoxdur. Çünki bütün bu illər ərzində, prezidentin və həyat yoldaşının hər günü xalqına sədaqətli xidmətlə keçir. Bu isə Azərbaycanın maraqlarını gücləndirmək üçün göstərilən bir xidmətdir. Əlbəttə ki, xalq onların yanında olacaq! yap.org.az

Hicran Hüseynova

Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin sədri, professor

Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə