19 may- Atatürkü Anma, Gәnclik vә İdman Bayramıdır

Bu gün Türkiyә Cumhuriyyәtinin qurucusu ulu öndәr Mustafa Kemal Atatürkü Anma, Gәnclik vә İdman Bayramını qeyd edilir. SİA bu barədə Türkiyə saytlarına istinad edir.

Gәnclәrin sağlam vә idmanla mәşğul olan fәrdlәr olmasını tәmin etmәk üçün 19 may tarixi milli bayram olaraq müәyyәnlәşdirilib.

Bu gün әrzindә Türkiyәnin dörd bir tәrәfindә vә xaricdәki diplomatik nümayәndәliklәrindә keçirilәn mәrasimlәrlә hәm Atatürk yad edilәcәk, hәm dә Gәnclik vә İdman Bayramı qeyd olunacaq.

Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə