Erməniləri müdafiə edən Osmanqızına...

Hərbi Qənimətlər Parkının açılışı erməni ruporu Sevinc Osmanqızını niyə yandırır?

Həmişə belə olub, bu gün də belədir - xarici ölkələrə sığınaraq öz doğma xalqına, Azərbaycana qarşı xəyanət yolunu tutmuş milli heysiyyatsızlar, satqınlar sosial şəbəkələrdə Amerika və Avropada işğalçı Ermənistanın ölkəmizə qarşı təcavüzkar siyasətinə, tarixi Qələbəmizə qara yaxmaqla erməni xislələrini büruzə verməkdədirlər. ABŞ-da, Los-Anceles şəhərində ermənilərin azərbaycanlılara qarşı zorakılıq və ağır şiddətlərini qınamaq əvəzinə, əksinə, erməni radikal qruplarına haqq qazandıran Sevinc Osmanqızı və onun kimilər isə bu hərəkətləri ilə dünya azərbaycanlılarının vətənpərvərlik aksiyasını ləkələməyə, Azərbyaycanın ucalan haqq səsini yanlış yola yozmağa, bu yolla ermənilərə və onları maliyyələşdirən lobbiyə xidmət göstərirlər.

Mən ona insan yox, şərəf və ləyaqətini ayaq altına salan rəzil qadın deyirəm. Bu, o rəzil qadındır ki, atası Osman Mirzəyevin ermənilər tərəfindən qətlə yetirilməsini də «yaddan çıxarıb». Yoxsa düşmən dəyirmanına bu qədər su tökməz. Bu, o ləyaqətsiz, mənəviyyatsız ünsürdür ki, Xocalıda minlərlə azərbaycanlını soyqırıma məruz qoymuş, 1 milyon insanı öz doğma ata-baba yurdundan didərgin salmış ermənilərin bu gün də davam edən işğalçılıq və terrorçuluq siyasətinə etiraz edən, haqq səsini ucaldan on minlərlə həmvətənimizin milli mübarizəsinə kölgə salan satqın, cənayətkardır, bəli, bəli cəinayətkardır. Şəhidlərimizin ruhundan çənməyən, soyqırıma məruz qalan insanlarımızın qanına susayan faşistdir.

Sevinc Osmanqızının şəxsi həyatı ermənilərin içində tapdıqları rəngi, milliyyəti “rəngarən olan qənimətdir”

Deyir zatı xarab olanın vay halına. Zatı qırıq Sevinc Osmanqızının bioqrafiyası şəxsi həyatı kimi “rəngarəngdir” - rəngi və milləyyəti fərqli olan başqa insanlarla “zəngindir”. 2012-ci ildən ABŞ-da yurd salan və başqa insanlarla “zəngin” olan S.Osmanqızı əcnəbinin, yadellinin qucağına qaçan, övladlarını da anti-milli ruhda böyüdən zatı çürük olan bu satqının məsləyi nanəciblik, öz milli kökünə xəyanətdir, doğmalarını, Vətənini satmaqdır.

Belə bir el misalı var, “əsli, nəcabəti olmayana qamçı neylər?”. Bütün abırını-ismətini, milli qürurunu itirib ayaqlar altına atdıqdan sonra da danışmağa dil, efirə çıxmağa sifət tapa bilən hər fəsildə sifət dəyişmək məharəti olan, «Tereza ana» obrazına girən, guya hamıya köməkilik etmək istəyən bu vətənşüvən, ermənilərlə qanı qarışıq olan bu satqının həyat tərzi belədir. Bir də oğru ilə satqının vətəni olmur və belələrindən vasitə kimi istifadə edilir.

Sevinc Osmanqızının çürük məntiqi...

Bu gün Azərbaycan xalqına qarşı aşağılayıcı fikirlər cinayət məsuliyyəti ilə ölçülməlidir və xainlər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdırlar!

Bəli, Azərbaycan xalqına qarşı aşağılayıcı fikirlər söyləyən erməni ruporu olan Sevinc Osmanqızı kimi satqınlar cinayət məsuliyyəti məsuliyyətinə cəlb olunmalıdırlar! Çünki dedikləri böhtanlarını sübuta yetirməyə dair dəlilləri yoxdur. Və S.Osmanqızı Hərbi Qənimətlər Parkının açılması ilə bağlı böhtan fikirlər deməklə zatıqırıqlığını, səviyyəsiz, mənəviyyatsız və əxlaqsızlığını nümayiş etdirirsən. Təəccüb də doğurmur. Çünki 2012-ci ildən bu yoldasan. Çünki çürük məntiqinlə özün-özünü yandırırsan... Ancaq bilməlisən ki...

Hərbi Qənimətlər Parkı “Dəmir yumruğun” yaratdığı düşmənə və onun havadarlarına tarixi...

Bəli, Hərbi Qənimətlər Parkı Azərbaycan Ordusunun güc-qüdrəti ilə bərabər, işğalçının faşist xislətini, düşmənə və onun havadarlarına verilən növbəti dərs olan real mərkəzdir. Sevinc Osmanqızının Hərbi Qənimətlər Parkının açılışından sonra videolar, erməniyanlı çıxışları tez-tez yayılır, ağzından çıxan ifadələrdən bu xalqa, millətə, atasının yatdığı torpağa, Qələbəmizə və Ordumuza necə nifrət etdiyi görünür. Ən nifrət edilən hal odur ki, düşmənin məğlubiyyətinin bu Parkda nümayiş etdirilməsinə qarşı çıxır, adını da qoyur ki, “Bu Parkın açılmasında məqsəd erməniləri aşağılamaqdır”. Nə qədər alçaq, nə qədər mənəviyyatsız olasan, erməni yanların xalqımıza, torpaqlarımıza, dövlətimizə, sərvətlərimizə qarşı 30 ilə yaxın bir zaman kəsiyində etdiklərini görməyəsən, ay rəzil qadın Sevinc Osmanqızı. Diqqət edin: “Sən düşmən üzərində qələbə çalacaqsansa, amma onu aşağılamaq nəyə gərək” deyir. Göründüyü kimi, budur S.Osmanqızının təfəkkürü! Yəni düşmən üzərində qələbə çalmağımızı demək, düşməni aşağılamaq deməkdir? Bu təfəkkür sahibi S.Osmanqızına demək istəyirəm: Azərbaycanın Ali Baş Komandanın “Dəmir yumruq” siyasəti ilə Güclü Azərbaycan Ordusunu əsgər və zabitləri 44 günlük müharibədə nəinki düşmən üzərində qələbə çaldı, həm də erməni əsgərlərini və onların hərbi sursatlarını darmadağın etdi, qənimət olaraq götürdü, Xocalının qisası, 1200 qız-gəlinə təcavüzün öcü alındı, onillərlə erməni uşaqların bəsləndiyi ideologiya cəhənnəmə vasil oldu. Və anladılar ki, bu qondarma dövlət onların deyil, Rusiyanındır! Artıq qondarma “DQ” yoxdur!

Ermənilər bünövrədən aşağılanıblar...

Bir də ermənilər bünövrədən aşağılanıblar. Erməniləri aşağılayan kimlərdir? Tarixə nəzər salaraq, tanınmış siyasətçilər, elm adamları, ədiblərin mənfur ermənilər haqqında dediklərini oxusaq, bu suala çox asanlıqla cavab tapmaq olar. Məşhur şəxslərin ermənilər haqqında dedikləri:

Tarixçi A.Anninski. XIX əsrin sonu: “Ermənilər həmişə azsaylı vəhşi tayfa olub”.

Erməni şairi Yeqişe Çarentsu: “Bizdə ikiüzlülük hələ ana bətnində yaranır”.

Rus diplomatı, şair A.S.Qriboyedov. 1819: «Bu ermənilər nə qədər murdar millətdirlər”.

Qriboyedovun çara məktubundan: “Zati-aliləri, ermənilərin mərkəzi rus torpaqlarında məskunlaşmasına icazə verməyin. Onlar elə bir qəbilədəndirlər ki, bir neçə onilliklər yaşadıqdan sonra bütün dünyaya buranın ataları və ulu babalarının torpağı olduğunu qışqırmağa başlayacaqlar”.

Rus şairi A.S.Puşkin: “Sən qorxaq, sən qul, sən ermənisən”.

Alman filosofu Karl Marks: “Ermənilər yaşamaq üçün qadınlarını digər xalqların yatağına salan ilk millətdir”.

Get, axtar, oxu, Rusiyanın dünyaca məşhur mütəfəkkir-şair-yazıçı və diplomatlarının ermənilərə nə yazdıqlarını araşdır və get düş Puşkinin “üstünə”, aydınlaşdır, gör erməniləri niyə təhqir edib?

Ermənilərin əxlaqsız, vicdansız, alçaq, murdar olduğunu bir əsrdə beşinci dəfə görəndən sonra rus mütəfəkkirlərin fikirlərinə şərik olmuşuq!

S.Osmanqızı, gör sən nə qədər alçaq, əxlaqsızsan ki, “erməniləri uzunburun göstərməyimizə etiraz edirsən! Bunu sovetlər zamanında, sovet kinosunda da «uzunburun erməni” deyirdilər, niyə onu demirsən? Həmin Hərbi qənimət Parkında o uzunburun ermənilərinin vandallığı, barbarlığı, faşistliyini və hərbi sursatlarını, papaqlarını, hətta şalvarlarını atıb qaçan bu yanlar deyilmi ki, xalqımıza qarşı dünyada görünməyən Xocalı soyqırımını etdilər, bütün vəhşiliklərini göstərdilər, 30 ilə yaxın Azərbaycan torpaqlarını işğalda saxlayaraq, minlərlə günahsız azərbaycanlını qətlə yetirdilər, 1 milyondan artıq soydaşlarımızı dədə-baba yurdlarından didərgin saldılar.

S.Osmanqızı, sosial şəbəkələrdə haray salırsan ki, işğalçı Ermənistan deyil, təcavüzə, işğala, soyqırımına məruz qalan Azərbaycan regionda müharibə tərəfdarıdır.

Bir də təəccüblü də deyil. Çünki Sevinc Osmanqızından belə «yüksək mənəvi dəyərlərlə» bağlı həssaslıq gözləmək sadəlövhlük olardı. Çünki adından soyad kimi istifadə etdiyi şəhid atasının ruhundan xəcalət çəkməyən bir rəzil reallıqları anlamaz...

Bir sözlə, Azərbaycan xalqı istər S.Osmanqızı, istərsə də Qənimət Zahid, istər Əli Kərimli, Leyla Yunus, Gültəkin Hacıbəyli, Cəmil Həsənli, Vidadi İskəndərli, Arif Məmmədov və bu kimi erməni xidmətçilərinin kimliyinə yaxşı bələddir. Və düşmən çətirinin altına sığınıb öz xalqına, dövlətinə qarşı yalan və iftira atanların bir adı var - xəyanətkar. Azərbaycan xalqı isə xalqa, dövlətə xəyanət edənləri heç zaman bağışlamır və bağışlamayacaq!Tezliklə bu xəyanətkarlar öz ayaqları ilə bu qalib dövlətin, Qalibliyimizin tarixi Qələbə Parkı – Hərbi Qənimətlər Parkının qarşısında xalq tərəfində ali qanunlarımız qarşısında cəzalanacaqlar! Çünki xalq düşmənlərinin cəzası budur!!!

Budur həqiqət. Azərbaycan iqtidarı dövlətin, millətin maraqlarını heçə sayan, hər kəsi mənəvi terrora məruz qoymağa çalışan bu satqın antimilli ünsürlər barəsində sərt ölçü götürməli, cəmiyyətdən təcrid edilməlidirlər!

Rəfiqə HÜSEYNOVA

Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə

loading...