“Hər şər işdə bir xeyir var” deyib atalarımız. Çünki bu "paşolyanlar" tarixən quyruqlarını qısaraq hürən qorxaq it rolunda çıxış ediblər. Həm də min sifətlə, yaltaqlıqla, qorxaqlıqla, xəyanətkarlıqla sürünüblər, qarşılarına güclü birisi çıxdıqda isə quyruqlarını qısaraq qaçıblar. Ermənistanın “yanları” tək Azərbaycan xalqına qarşı deyil, bütün xalqlara qarşı xəyanətkar olublar. Hətta zaman-zaman iplərini əllərində saxlayan ruslara və onların dövlətinə qarşı da baş qaldırıblar və hər dəfə də ağır şəkildə cəzalandırılıblar. Bir də erməni xalqı Allah-Təala tərəfindən lənətlənmiş bir xalqdır və lənətləndikləri üçün də xain və quduz olublar. Quduzlaşa-quduzlaşa olmayn "papaqlarını", şalvarlarını, hətta arvad-uşaqlarını belə qoyub qaçırlar. Qoy, onların papaqları həmişə belə başsız qalsın.

Dahilərimiz də bu papaqsız, hətta arvad-uşaqlarının qoyan bu satqın, şərəfsiz, quldur ermənilər haqda deyiblər ki, şərəfsizdilər.

K.MARKS: “Öz arvadlarını yaşamaq və qazanc xatirinə başqa xalqların kişilərinə satan ilk millət erməni milləti olmuşdur”.

İngilis səyyahı VİLSON: “Ermənilər acgöz və tamahkardırlar. Onlar istənilən bir cəfəngiyatı böyütmək üzrə abırsız dərəcədə mahirdirlər və intriqaları sevirlər”.

Gürcü yazıçısı SERQİ SACAYA: “Ermənilər şir deyil, güclü dövlətlərə qulluq göstərən çaqqallardır”.

Amerika tarixçiləri CASTİN VƏ KEROLİN MAKKARTNİLƏR: “Ermənistanın müasir ərazisi ermənilərə deyil, azərbaycanlılara mənsubdur. Məhz buna görə Ermənistan ərazisində coğrafi adların böyük hissəsi azərbaycanlılara aiddir”.

ERMƏNİLƏR ÖZLƏRİ HAQQINDA

Erməni tarixinin atası sayılan MOVSES XORENASİ hələ 5-ci əsrdə öz qəbilədaşları haqqında deyirdi: “Ermənilər həqiqəti inkar etməyi xoşlayırlar. Onlar böyük-böyük danışmağı sevən, ikiüzlü millətdir”.

PETRONİY QAY AMATUNİ – erməni sovet yazıçısı: “Ermənilər də insandırlar. Amma evdə dördayaqlı gəzirlər”.

Bəli, dördayaqlı heyvanlardır, bu “yanlar”. Hərbi xidmətdə olanlar yaxşı bilir. Adicə hərbi papağın itirilməsi ən yüngül halda üç günlük yeməkxana naryadı ilə bitir. Onları sadəcə bizimkilərin qarşısından imkan daxilində daha uzaqlara qaçmaq və imkan daxilində sağ qalmaq maraqlandırır. Elə döyüş meydanında hərbi qənimət kimi texnikaların içindən çıxan başsız erməni papaqları bir daha sübut etdi ki, bu xalq həqiqətən də başlarına papaq taxmağa və başı papaqlı olmağa layiq deyillər. Onların layiq olduğu bir şey var: başqa xalqların əsarətində boynu zəncirli və qulağı sırğalı qul kimi və gündəlik ruziləri üçün yaşamaq. Çünki sərbəst qalan kimi quduz köpək kimi hər tərəfə hürüyürlər. Başqa cür də ola bilməz. Necə deyərlər: başçısı gülüm olanın başına külüm olar. Çünki dünyada ən ləyaqətsiz xalq kimi tarixə düşən xalqdır. Onlar çox yaxşı bilirlər ki, ordumuza qarşı hər hansı hərəkətləri, onların papaqsız, şalvarsız qalmaları ilə nəticələnir.
Bundan sonra da həmişə başı papaqsız, şalvarsız qalasınız! Öz çirkin niyyətləriniz öz başlarınızda çatlasın, necə ki çatlayır!.

Azərbaycan Prezidentimizin xalqa müraciətində dediyi dahi fikiri dünya tarixində əbədi qalacaq: «İndi biz göstərdik kim-kimdir. İti qovan kimi qovuruq onları! Azərbaycan əsgəri onları iti qovan kimi qovur!».

RƏFİQƏ

Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə

loading...