İstəyirsən göyü gətir

yerə sən,
İstəyirsən atlan-dırman
göyə sən,
Tanımışam xislətini
necəsən,
Vallah, babam, biz düzələn
deyilik...
"Xalq-xalq" deyib xalqı
yaman soydular,
Baş meydanda
"otur-dur" la yordular,
Leş üstünə sərilmişdir
ac qurdlar,
Vallah, babam, biz düzələn
deyilik...
Nə qədər ki, şöhrət
tacdır, tabaqdır,
Vəfa, ilqar,
insaf bizdən uzaqdır,
Nəfis, tamah,
qarın başdan
qabaqdır,
Vallah, babam, biz düzələn
deyilik...
Yaxşı görmür
torlaşıbdır gözümüz,
Üç nəfərik, düz gəlməyir
sözümüz,
Özümüzə biz qənimik
özümüz,
Vallah, babam, biz düzələn
deyilik...
Nələr gəldi bu dünyada
başıma,
Dost bildiyim zəhər qatdı
aşıma,
Dön geri bax mərd çeçen
qardaşıma,
Vallah, babam, biz düzələn
deyilik...
Biri bağda öz işində,
kefində,
Biri gecə dollar sayır
evində,
Yazıq millət qalıb Leylan düzündə
Vallah, babam, biz düzələn
deyilik...
Yaxın yolu gəl eləmə sən
uzaq,
Bağışlamaz səni-məni
bu torpaq,
Bir konfetə fil də aşır
mayallaq,
Vallah, babam, biz düzələn
deyilik...
Dibçək gülü su içməmiş
gül açdı,
Körpə çağa yeriməmiş
dil açdı,
Yazıq müəllim tələbəyə
əl açdı,
Vallah, babam, biz düzələn
deyilik...
İstəyirsən get cəbhəyə
rütbə al,
İstəyirsən öz komanda
qaxıl qal,
Əsgərindən bizdə çoxdur
general,
Vallah, babam, biz düzələn
deyilik...
Deyirlər ki, haqq incələr,
danılmaz,
Təkcə alın yazısıdır
pozulmaz,
Boş quyuya su tökməklə
o dolmaz,
Vallah, babam, biz düzələn
deyilik...
Başımıza gəl çıxarma
nahaqqı,
Qaç nadandan, qaç
namərddən, tut haqqı,
Ulu Tanrı, qoru bu
xalqı,
Bizə qalsa, biz düzələn
deyilik,
Vallah, babam, biz düzələn
deyilik...

Ramiq Muxtar,
Prezident təqaüdçüsü,
"Şərəf" ordenli,
Rəsul Rza adına Beyənlxalq
Mükafatı laureatı

Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə

loading...