Dünyada bor ehtiyatlarının 73 faizi Türkiyәdәdir

Dünyadakı bor ehtiyatlarının 73 faizinin Türkiyәdә olduğunu bilirsinizmi? SİA bu barədə türk mətbuatına istinad edir. Qeyd edək ki, rəngsiz kimyəvi elemen olan bor yarı metaldır.

Borun Türkiyәdә nә zaman kәşf edildiyinә dair dәqiq mәlumat olmasa da, bor istehsalı 1800-cü ildәn etibarәn başlayıb. Bir-birindәn fәrqli onlarla sektorun 400-dәn çox sahәdә istifadә etdiyi bor elementi Türkiyәnin әn önәmli sәrvәtlәrindәn biri hesab edilir. Bor müdafiә sәnayesindәn şüşә sektorunadәk,keramikadan yuyucu vasitәlәrәdәk bir çox sektorda istifadә olunur.Nüvә reaktorlarında istifadә edilәn bәzi xammalar belә bordan istehsal olunur.Bu sәbәbdәn borun gәlәcәyin әn önәmli elementi olduğu deyilir.Borun çox sayda faydası var.

Müəllif: Ağasəf Babayev

Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə

loading...