Rəqabət Məcəlləsi haqqında qanun layihəsi təsdiqlənib

Milli Məclisdə Rəqabət Məcəlləsi haqqında qanun layihəsi üçüncü oxunuşda təsdiqlənib. SİA xəbər verir ki, sənəd layihəsi parlamentin dekabrın 8-də keçirilən plenar iclasının gündəliyinə daxil edilib.

Rəqabət Məcəlləsi 12 fəsil, 84 maddədən ibarətdir və 9 əsas istiqamət üzrə tənzimləməni özündə ehtiva edir. Sənəddə ölkəmizdə rəqabət siyasətinin prinsipləri, Məcəllənin tətbiq dairəsi, rəqabətin əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlaşdırılması ilə bağlı müddəalar əks olunub. Layihədə rəqabət sahəsində bazar subyektlərinin vəzifələri və hüquqları, rəqabət orqanının vəzifəli şəxsinin öz vəzifələrini həyata keçirərkən müvafiq qanunvericiliyin maraqların toqquşması ilə bağlı prinsiplərinə riayət etməsi, habelə rəqabəti məhdudlaşdıran sazişlər, bazarda hökmran mövqe, hökmran mövqedən sui-istifadə halları ilə bağlı məsələlər ehtiva olunur.

Məcəllədə haqsız rəqabətin formaları, rəqib təsərrüfat subyektini nüfuzdan salan, rəqibin sahibkarlıq fəaliyyətini təqlid edən, müştəriləri çaşdırmağa, yaxud aldatmağa yönəldilmiş hərəkətlərlə bağlı maddələr yer alıb. Bununla yanası, təsərrüfat subyektlərinin təmərküzləşməsi, razılıq alınması tələb olunan təmərküzləşmələr, təmərküzləşmələrin qiymətləndirilməsi, təmərküzləşmə haqqında ərizənin təqdim edilməsi və araşdırılmasına dair məsələlər nəzərdə tutulub. Sənəddə, həmçinin dövlət orqanları, yerli özünüidarəetmə orqanları, habelə tənzimləyici qurumlar tərəfindən rəqabət qanunvericiliyinə əməl edilməsi, subsidiyaların və tənzimləmə fəaliyyətlərinin rəqabətə təsirlərinin qiymətləndirilməsi, dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarından, habelə tənzimləyici qurumlardan məlumatların əldə edilməsi barədə məsələlər müvafiq maddələrdə müəyyən olunur.

Məcəllə layihəsində təbii inhisar sahələri, təbii inhisar subyektlərinin fəaliyyətinin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi, bu subyektlərin fəaliyyətinə rəqabət orqanı tərəfindən dövlət nəzarəti məsələləri, təbii inhisar subyektlərinin fəaliyyətinə dair tələblər təsbit olunur. Habelə rəqabət qanunvericiliyinə əməl edilməsinə dövlət nəzarəti tədbirləri, dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsinin xüsusiyyətləri, bazarın monitorinqi, yoxlamaların aparılması, sənəd və məlumatların rəqabət orqanına təqdim edilməsi və digər məsələlər öz əksini tapıb.

Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə