Vəli VƏLİYEV

Kobud, qanmaz, qaba adamlar əksər hallarda bir adla çağırılır - eşşək. Bəzilərinin hətta ləqəbi də bu zəhmətkeş heyvanın adına uyğunlaşdırılır. Bu dördayaqlının bir örnəyi, yaxşı xüsusiyyəti var ki, bu da ikinci dəfə eyni yerdə palçığa batmamasıdır. Yəni bu məxluqat qanır ki, o yerdən bir daha keçmək olmaz, yenə batar, sahibi də adəti üzrə qulağından yapışıb başına zopa yağdırar. Yox, mən sizə eşşəyin xarakterik-xüsusiyyətləri barədə mühazirə oxumaq istəmirəm. Amma eşşəyi ermənilərlə müqayisə etmək niyyətimi gizlətmirəm.

Ermənilərin Cənubi Qafqaza gəldikləri, yaxud gətirildikləri gündən indiyədək bizimlə niyə düşmənçilik etdiklərinin əsl səbəbini bilmirəm. Bizi düşmən kimi qələmə verməkdə bunların məqsədi nədir. Biri var, nə vaxtsa erməniləri qul kimi, heyvan kimi plantasiyalarda işlədək, çörəkdən, sudan məhrum edək, istədiyimiz vaxt zopanın altına salıb başını, gözünü əzək, onda ermənilərin indiki münasibətini başa düşmək olar. Bəziləri deyə bilər ki, bəs “qondarma soyqırımı”nı niyə demirsən. Bu düşmənçiliyik kökü 1915-ci ildən də xeyli əvvələ gedib çıxır, Səhl Sumbat-Babək məsələsi. Ermənilər tarixdə olmayan hadisələri uydurmaqla bizimlə daim düşmənçilik ediblər. Bu da sualın cavabı deyil. Ermənilər Cənubi Qafqaza, daha dəqiq desək Azərbaycan torpaqlarına İrandan, Suriyadan, Livandan hələ I Pyotrun dövründən başlayaraq “əyalətin ən etibarlı rəiyyəti” adı ilə köçürülüblər. Bunu anladıq, görünür bizimlə düşmənçiliyin səbəbini artıq özləri də dəqiq bilmirlər.

Haqsız hərəkətləri, qanunsuz əməlləri onlara həmişə baha başa gəlib. Türkiyə ərazisində hələ Osmanlı dönəmində ən yüksən vəzifələrdə çalışıblar, Sultanın sarayına qədər yerləşiblər, sonunda yenə xəyanət ediblər. Birinci dünya savaşı zamanı yaşadıqları ölkəyə xəyanət edərək erməniləri silahlandıraraq üsyana qalxıblar. Təbii, üsyanlar bütün ölkələrdə demək olar ki, eyni üsullarla yatırılıb. Amma Osmanlı-Türkiyə fərqli hərəkət edib. Yerli erməniləri qorumaq, üsyançıların əlində alətə çevrilməmələri üçün döyüş bölgələrindən köçürülüblər. Bu yaxşılığı da ermənilər tərs başa düşüb, bunu qondarma “soyqırımı kimi dillərində əzbər ediblər.

Qarabağımızı bizdən qoparmaq istədilər, silahlı müharibəyə qalxdılar. Onlara “ağaları” həmişə olduğu kimi lazımi dəstəyi verdilər. Amma bundan o tərəfini edə bilmədilər, yəni əməllərini hüquqi çərçivəyə sığışdıra, yəni sənədləşdirə bilmədilər. 30 il torpaqlarımız işğalda qaldı, azərbaycanlılar öz mülklərini, var dövlətini, ən əsası isə yaxınlarını itirdilər. 30 il ermənilərə heyvani instikdən pəs etməyi məsləhət gördük, onlarla insan dilində danışmaq istədik, beynəlxalq hüququn imkanlarını anlatdıq, amma qabalıq, kobudluq və nəhayət eşşəklik xüsusiyyətləri imkan vermədi ki, reallığı görə bilsinlər. Sonunda “dəmir yumruq” işə düşdü, onları ola biləcəkləri yerə qovduq. Məqsədimiz öldürmək yox, yaşatmaq oldu. Amma...

Bu gün yenə ağalarının qapısında sülənirlər. Separatçıların təhriki ilə, zorla evlərindən çıxarılan və Ermənistana köç etməyə məcbur edilən ermənilərin indiki halının da günahını bizdə görür, buna bir don geydirirlər. Əslində ermənilər üçün bu hal daha münasibdir, yəni problemlər, məhrumiyyətlər, ağlaşma, sızlama ermənilərin həyat tərzidir də deyə bilərik. Onlar bu şəraitdə yaşamağa alışıblar. Məsələn, Qarabağdan erməniləri zorla Ermənistana köçürüblər, indi də onların geri qayıtması üçün beynəlxalq güclərə minnətçi düşüblər. İndi bu milləti – erməniləri eşşəklə bir tutmayasan, nə edəsən? Türkiyədən üsyan edib qaçdılar, sonra bir qismi yalvarıb geri qayıtdılar. Hələ Türkiyəni düşmən elan edən indiki Ermənistandan yüz minlərlə erməninin bu ölkəyə bir tikə çörək üçün sığındığını demirik. Bax, budur erməni, budur insanlığa ləkə millət, budur eşşək olmaq nümunəsi.

Bu günlərdə erməni mətbuatında bu qeydlərimizin davamını gətirəcək bir fakt rastımıza çıxdı. Sən demə “Qardman-Şirvan-Naxçıvan” adlı ümumerməni birliyi varmış. Bu “birlik” dünya birliyinə müraciət edir ki, guya ermənilər Qrabağdan zorla qovulub, onların öz evlərinə qayıtmaları üçün beynəlxalq təminat versinlər. Təkcə Qarabağa yox, Şirvana və Naxçıvana da. Belə yerdə deyirlər, iştahan yaman gəlib.

Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə