Gənc Tamaşaçılar Teatrının iyun ayına olan REPERTUARI

29 May 2012 13:16 (UTC+04:00)


02 iyun

Ərəb Xalq nağılı "Əlibaba və qırx quldur"

12.00

Ə.Əmirli "Mən səni sevirəm – MSS"

19.00

03 iyun

B.Marvin "Yatmış gözəl"

12.00

Elçin "Buzovna kəndinin əhvalatları"

19.00

09 iyun

S.Marşak "Pişiyin evi"

12.00

M.Vişneç "Qoca kloun" (premyera)

19.00

10 iyun

S.S.Axundov, A.Şaiq "Qaraca qız"

12.00

M.Vişneç "Qoca kloun" (Nicat Kazımovun benefisi)

19.00

14 iyun

M.F.Axundzadənin anadan olmasının 200 illiyinə həsr olunmuş festival tamaşaları

"Müsyo Jordan və dərviş Məstəli şah" (premyera- festival tamaşası)

19.00

15 iyun

M.F.Axundzadə "Sərgüzəşti - vəziri – Xani Lənkəran" (festival tamaşası)

17.00

16 iyun

Xalq nağılı "Göyçək Fatma"

12.00

M.F.Axundzadə "Hacı Qara" (premyera-festival tamaşası)

19.00

17 iyun

Ərəb Xalq nağılı "Ələdinin sehrli çırağı"

12.00

M.F.Axundzadə "Hekayəti xırs quldurbasan" (festival tamaşası)

19.00

18 iyun

E.Sabitoğlu, C.Məmmədov "On minlik keyf"

Musiqili Komediya Teatrı

19.00

22 iyun

T.Vəliyeva "Mənim ağ göyərçinim"

19.00

23 iyun

A.Şaiq "Tıq-tıq xanım"

12.00

U.Şekspir "Romeo və Cülyetta"

19.00

24 iyun

RƏTohidoğlu "İncəbel və div"

12.00

İ.Əfəndiyev "Məhv olmuş gündəliklər"

19.00

25 iyun

M.F.Axundzadə " Lənkəran xanının vəziri " (festival tamaşası)

Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrı

19.00

26- 30 iyun

Cənub bölgəsinə qastrol səfəri

M.F.Axundzadə "Sərgüzəşti- vəziri Xani Lənkəran"