Mən Azərbaycan vətəndaşıyam! Millət vəkilinin tribunası

23 Mart 2018 14:21 (UTC+04:00)

Bizim xoşbəxtliyimiz ondadır ki, müstəqil, azad dövlətdə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı kimi yaşayırıq. Biz bunu qiymətləndirməliyik və müstəqilliyi hər şeydən üstün tutmalıyıq.

İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Mən müstəqil və azad Azərbaycanın vətəndaşıyam. Öz ölkəmin tarixiylə qürur duyuram. Mənim Müstəqillik və Azadlıq tariximin yaşı az olsa da, möhtəşəm və əzəmətlidir. Dünya ölkələri sırasında addımlarım kövrəkdir, amma qətiyyətlidir, inamlıdır, məqsədyönlüdür. Mənim müstəqil dövlətimin hədəfi yeni düşüncəli cəmiyyətdir, modern və qüdrətli dövlət quruculuğudur, torpaqlarımızın bütövlüyü,vətəndaşımızın firavan və təhlükəsiz həyatıdır. Mən də bir vətəndaş kimi hər səhərimi bu məqsədlə açıram və fəxr edirəm ki, belə bir Zaman və Məkanda yaşayıram. Bu müqəddəs arzularımın başa gəlməsində can qoymuş və can qoyan fədakar insanlarımızın, möhtəşəm tarix yaratmış və bu gün də yaradan şəxsiyyətlərimizin, müdrik və uzaqgörən siyasətçilərimizin yanındayam. Onların fədakar əməyindən və mətanətindən ruhlanaraq həmvətənlərimlə birlikdə seçkiyə gedəcək, səsimi öz Prezidentimə verəcəyəm.

Ölkəmizin müstəqilliyi və azadlığı məşəqqətlər və qanlar hesabına başa gəlib; bugünkü Azərbaycanın möhtəşəm qələbələri, onun dünya dövlətləri arasında özünə öncül sıralarda yer tutması, inamla addımlaması, yeni-yeni tarixi səhifələrə imza atması təsadüfi deyil. Əlbəttə, müstəqil dövlət qurmağın, azad yaşamağın siyasi-iqtisadi-coğrafi şərtləri var; amma bundan əlavə mənəvi-əxlaqi amillər və keyfiyyətlər də vacibdir - fədakarlıq, əzmkarlıq, uzaqgörənlik, müdriklik, ən başlıcası isə millətinə, xalqına sonsuz inam və sevgi tələb edən amillər lazımdır. Bu keyfiyyətlərin hamısı Ulu öndərimiz Heydər Əliyevdə vardı, o, bunu bacardı, tariximizin ən həlledici məqamında dövlət idarəçilyini öz çiyninə götürdü, onu müstəqil şəkildə yaşatdı, qoruyub saxlaya bildi! Ulu öndərin öz sözləri ilə desək, "Müstəqilliyi qoruyub saxlamaq onu əldə etməkdən qat-qat çətindir".

Əlbəttə, bizim dövlətçilik tariximizin dərin kökləri var; bü günə qədər şanlı tariximizin müxtəlif mərhələlərində formalaşan dövlətlər və onların qurduğu münasibətlər indiki siyasi təcrübəmizin, dövlətçilik ənənələrimizin əsasını təşkil edir. Əslində bütün mərhələlərdə xalqımızı, onu təmsil edən hər kəsi müstəqillik amalı, azadlıq arzusu birləşdirib. Lakin unutmayaq ki, biz çox həssas bir geopolitik nöqtədə olmuşuq və varıq; tarixən Cənubi Qafqaz regionu imperiyaların savaş meydanı olub, hər dəfə də Azərbaycanın müstəqilliklə bağlı arzuları arzu olaraq qalırdı. Bölgədə strateji maraqlarını təmin etmək üçün bir çox dövlətlər Azərbaycanı döyüş poliqonuna çeviriblər. Ümumiyyətlə, hər bir xalqın həyatında gur həyəcanlar, sarsıntılar, ehtiraslar dövrü olur. Belə dövrlər həm də ictimai-siyasi şəraitlə bağlı olur, insanlar dövrün və zamanın doğurduğu narahat şəraitdə fəaliyyət göstərir, xarici və daxilli ünsürlərin təsiri altında gələcək nəsillər üçün faydalı olan işlər görürlər. Bu baxımdan Azərbaycan xalqı da istisna deyil.

Qısaca, yaxın tariximizə nəzər salsaq, bunun şahidi olarıq. İyirminci əsrin əvvəllərində bizim xalqın başında duran işqılı ziyalı adamlarımız da xalqımızı müstəqillik və azadlıq ideyaları ilə silahlandırır, onları müstəqil dövlətə sahib olmaq üçün mübarizəyə səsləyirdilər. Beləliklə, 1918-ci ildə bunun nəticəsi olaraq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaradıldı, amma o, cəmi 23 ay yaşadı. Sovet totalitar rejimi gəldi, xalqımız bu rejimin əsarətində yaşamağa məcbur oldu. Lakin uzun onilliklər ərzində sovet imperiyası da xaqımızın müstəqillik və azadlıq ruhunu öldürə bilmədi, bu arzu, bu istək ildən-ilə boy atdı, millətin bəşər cərgəsinə daxil olmaq ehtirasını daha da coşdurdu. Xüsusilə ötən əsrin səksəninci illərinin sonlarında sovet imperiyasının Qorbaçov hakimiyyəti dövründə xalqımızın azadlıq istəklərini yenə boğmaq istədilər, hər cür vasitələrdən istifadə etməklə təxribatlara əl atdılar, torpaqlarımızı parçalamağa çalışdılar, minlərlə vətəndaşımızı qətlə yetirdilər, yüz minlərlə soydaşımızı evindən-eşiyindən elədilər, tarixi torpaqlarından qovdular, didərgin saldılar, Bakıda Yanvar faciəsi törətdilər... bir sözlə, Kremlin antimilli siyasəti nəticəsində xalqımız çoxsaylı qurbanlar verdi. Amma onu sındıra bilmədilər. Və nəhayət, Azərbaycan xalqının tələbi ilə müstəqilliyimiz yolunda ilk siyasi-hüquqi addım atıldı: Dövlət müstəqilliyini bərpa etmək haqqında bəyannamə qəbul olundu. "Azərbaycan Respublikasının Dövlət müstəqilliyi haqqında” Konstitusiya Aktı qəbul edildi. Və beləliklə, Azərbaycan Respublikası 1918-1920-ci illərdə cəmi 23 ay mövcud olmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi elan olundu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bayrağı, himni və gerbi dövlət atributları kimi qəbul edildi və Cümhuriyyətin yarandığı 28 may tarixi Respublika günü kimi qeyd olunmağa başladı. Azərbaycan qısa bir müddətdə dünya birliyi ölkələri və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən tanınmaqla, beynəlxalq münasibətlər sisteminin suveren subyektinə çevrildi.

Bundan sonra da Azərbaycan üçün asan dövr olmadı; çox ağır və ağrılı bir zaman gəldi, ölkədə çaxnaşmalar, daxili və xarici qüvvələrin səyi ilə xaos yarandı. Belə bir zamanda xalq öz ümidgahını - Heydər Əliyevi təkidlə Bakıya dəvət elədi, o da xalqın istəyinə qarşı durmadı və öz gəlişi ilə yeni Azərbaycanın özül daşını qoydu. Məhz onun yorulmaz fəaliyyəti və uzaqgörən siyasəti nəticəsində 1994-cü ildə "Əsrin müqaviləsi" imzalandı. Dünyanın ən aparıcı şirkətləri bu möhtəşəm müqavilənin həyata keçirilməsinə qoşuldu, fəqət ən əsası da buydu ki, ölkəmiz ulu öndərin uzaqgörən və məntiqə əsaslanan siyasi əzmkarlığı ilə idarə olunurdu. Məhz bundan sonra regionda yeni geosiyasi vəziyyət yarandı. Təhdidlər, təzyiqlər başlandı, amma bunlar müdrik rəhbəri yolundan döndərə bilmədi. Beləliklə, nailiyyətlər, uğurlar bir-birinin ardınca əldə olundu, Azərbaycan dövlətinin və neftçilərimizin xarici tərəfdaşlarla birgə apardığı məqsədyönlü fəaliyyətinin ilkin nəticələri görünməyə başladı. Əlbəttə, bu əməkdaşlıq peşəkar anlaşmaya, birgə fəaliyyətin kordinasiyasına, tərəflərin mövqe və mənafeyinə qarşılıqlı hörmət və diqqət göstərilməsinə əsaslanırdı. Ötən müddət ərzində görülmüş işlər, aparılmış təhlillər, məqsədyönlü islahatlar nəticəsində dövlətimizin iqtisadi imkanları və gücü qat-qat artdı...

Bütün bunlar bir tarixdir və bu, məhz bizim tariximizdir. Lakin ən ciddi, ən gərgin və ən məsuliyyətli dövr bundan sonra başlandı. Biz dünyanın iki böyük hissəsi - Şərq və Qərbdə yerləşirik. Şübhəsiz, bu amil bizim bir xalq kimi taleyimizdə mühüm rol oynayır. Bir əlimiz Avropada, bir əlimiz Asiyada idrakımızla, zəkamızla, ağlımız və düşüncəımizlə, bütün varlığımızla dünyaya qoşulamağa, onun taleyinin, müasir ruhunun bir parçası olmağa can atdıq. Və bu işdə və tarixi missiyanın yerinə yetirilməsində tarix bizə ulu öndərimiz kimi uzaqgörən və müdrik bir siyasətçi bəxş elədi. Bizim üçün əsrlər və nəsillər boş yerə keçib getmədi. Bizim üçün dünyaya yol açıldı- biz dünyada tənha ikən dünyaya ictimai-siyasi-mənəvi sərvətlərimizi göstərdik, sübut elədik ki, bəşər idrakının, bəşər maarifinin irəli getməsinə bizim də töhfəmiz var. Bizim də imzamız, bizim də sözümüz, bizim də səsimiz önəmlidir. Biz də vətənimizdə insanların ümumi xeyri üçün münbit mühit yarada bilərik və yaratmışıq.

Bunlar ötən dövrlərin yaddaşının bir parçasıdır...

Bunları niyə xatırlatdım?

Düşünürəm ki, əgər biz bu günü bu və ya digər dərəcədə keçmişlə bağlamasaq, gələcəyimiz də olmaz. Düşünürəm ki, o xalq tarixdə əbədi olaraq yaşaya bilər ki, onun yaddaşı əbədi olsun. Xalq öz tarixini unudanda onun süqutu başlanır. Keçmiş də, bu gün də, gələcək də bizimkidir, bunların biri-biriylə əlaqəsini qıranda kim olduğunu, haradan gəldiyini, haraya getdiyini biməzsən.

Son 15 ildə gəldiyimiz yola ötəri də olsa nəzər salaq: biz nələrə sahib olmuşuq? Əvvəla, müstəqilliyimiz daha da möhkəmlənmiş, Azərbaycan dünya birliyində sivil, modern dövlət kimi, həm də yeni, özəl dəyərlərlə tanınmış, onun həm kəmiyyət, həm də keyfiyyət göstəriciləri, bütün sahələrədə inkişaf dinamizmi sözün əsl mənasında qibtə doğurmuşdur. İkincisi, bu gün Azərbaycan təkcə neft ölkəsi deyil, bu gün Azərbaycan həm də yeni mədəni-mənəvi dəyərləri ilə tanınır, bu gün Azərbaycan multikultural ölkə kimi tanınır, bu gün Azərbaycan idman və turizm ölkəsi kimi tanınır. Bu gün Azərbaycan yeni iqtisadi və sosial cağırışların, nüfuzlu beynəlxalq qurumların tədbirlərinin keçirilməsi üçün əsas məkan kimi seçilirsə, dünyaya özünü demokratik ənənələrə sadiq, eyni zamanda, hüquqi və sosial dövlət kimi təqdim edirsə, deməli, qarşıya qoyulan vəzifələr, qəbul edilən dövlət proqramları öz bəhrəsini verir.

Artıq Azərbaycan iri və mürəkkəb infrastruktur layihələrin reallaşdırılmasında böyük təcrübəsi olan dövlət kimi nüfuz sahibidir. Bu gün Azərbaycanın səsi Beynəlxalq təşkilatların kürsülərindən daha gur eşidilir. Dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, inkişafın Azərbaycan modelinin mövcudluğu ən böyük uğurumuzdur və dünyaya nümunədir. Bəli, Azərbaycan bu gün öz tarixinin ən güclü, güdrətli dövrünü yaşayır.

Bir neçə kəlmə bizə edilən təzyiqlər barədə demək istəyirəm: bunu xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, Azərbaycanda növbədənkənar prezident seçkilərinin aprelin 11-nə təyin edilməsi bizi istəməyən qüvvələrin, eləcə də işğalçı Ermənistanın ciddi narahatçılığına səbəb olub. Düşünürəm ki, bunun bir neçə səbəbi var. Birincisi, mənfur qonşularımızını qısqanclıq hissləridir, axı onlar görür və yaxşı bilirlər ki, bu gün Azərbaycan bütün regionda söz sahibidir. Onun qüdrətli ordusu, iqtisadi gücü, tükənməz maddi-mənəvi dəyərləri var. Belə bir dövlətə, əlbəttə, qısqanclıqla yanaşmalar mümkündür. İkincisi, Azərbaycanın İlham Əliyev kimi güclü, iradəli, qətiyyətli və uzaqgörən siyasi lideri vardır. Xalqı, milləti daha işıqlı, daha firavan gələcəyə apara bilən rəhbəri var. Düşünürəm ki, bizim prezidentimizin tez-tez dünya ölklərinin başçıları ilə görüşlərinin səviyyəsini dəyərləndirmək lazımdır. O zaman Azərbaycan dövlətinin və onun başçısının siyasi dəyər və əhəmiyyəti daha aydın görünər. Bunu bizə qısqanclıqla yanaşan bəzi xarici və daxili qüvvələrin özləri də etiraf edirlər. Bütün bunlardan savayı, Azərbaycan bu gün öz siyasətini müstəqil yürütmək gücündədir. Bizə qarşı hücumların əsas mahiyyətindən biri də elə budur.

Düşünürəm ki, əgər o təzyiqləri edənlər həqiqətən bizi anlasıydılar, onda iyirmi beş ildən artıq bir müddət ərzində bir milyondan çox qaçqın və köçkünlərimizin tapdanmış hüquqlarından da danışardılar, Ermənistanı işğalçı dövlət kimi tanıyar, bizim əzəli torpaqlarımızın geri qaytarılması üçün ona təzyiqlər göstərərdilər. Qərb bilməlidir ki, Azərbaycan bütün dost və yaxın dövlətlərlə münasibətlərində sabitdir, öz balanslı siyasətini yürüdür. Buna görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan və onun xarici siyasəti düz yoldadır və bu yoldan bizi Allahdan başqa heç kəs sapındıra bilməz. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sözləriylə desək, “Azərbaycan müstəqil dövlətdir və müstəqil siyasət aparır. Heç bir kənar qüvvə bizim iradəmizə təsir edə bilməz. Heç kimin diktəsi ilə oturub durmuruq və oturub durmayacağıq da“.

Özgə boy-buxun, özgə kürəklər üçün nəzərdə tutulan soyuq biçimli münasibətlər hər zaman cansıxıcı və usandırıcı olub. Xüsusilə, xalqını, millətini ürəkdən sevən bir vətəndaş bütün bu xırdalıqları içindən keçirəndə və ölkəsinə qarşı haqsız xarici təzyiqləri hiss edəndə dözülməz ağrılar duyur. Bu gün mən də bir vətəndaş kimi, bir övlad kimi ölkəmin, dövlətimin yanındayam və müasir tariximə də inanıram. Və mən ona da inanıram ki, daha qüdrətli gələcəyimiz bügünkü vətəndaşımızın güvəndiyi, inandığı, arxalandığı müstəqil dövlətimdən asılıdır. Və bir Azərbaycan vətəndaşı kimi dövlətimin sükanı arxasında mətanətlə duran, öz nümunəsi ilə xalqını daha nəcib və faydalı əməllərin ardınca apara bilən Prezident İlham Əliyevi dəstəkləyirəm. İnanıram ki, mənim kimi milyonlarla həmvətənim yaxınlaşmaqda olan Prezident seçkilərində yenə öz səsini İlham Əliyevə verəcək. Müstəqilliyimizi, azadlığımızı sevən hər bir kəs, məncə, bu addımı atmalıdır.

Bir sözlə, Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gündə fəxr edirəm ki, Azərbaycan vətəndaşıyam!

Rəşad Mahmudov,

millət vəkili