Lütfü Məmmədbəyovun 90 illiyinə
Berndə Xocalıya həsr olunmuş
“Xocalı soyqırımı: Vəhşilik aktı”
Olaylar.az