Teatr və konsert müəssisələrinin 2014-cü ilin mart ayı üçün repertuarları

Teatr və konsert müəssisələrinin 2014-cü ilin mart ayı üçün repertuarları

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin tabeliyində olan teatr və konsert müəssisələrinin 2014-cü ilin mart ayı üçün Repertuar Planını SİA oxucularına təqdim edirik:

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AKADEMİK  OPERA  VƏ  BALET  TEATRI

1,

şənbə

C.Puçinni

 

 

“İl Tabarro” (“Plaş”) - opera

 

 

19.00

 

 

2,

bazar

Ü.Hacıbəyli

“Əsli və Kərəm” - opera

19.00

5,

çərşənbə

Q.Qarayev

 

D.Şostakoviç

“Leyli və Məcnun ” - balet

 

“Xanım və Xuliqan” - balet

19.00

8,

şənbə

P.Çaykovski

“Qu gölü” - balet

19.00

9,

bazar

Z.Hacıbəyov,

Niyazi

 

 

“Aşıq Qərib” - opera

 

 

 

19.00

 

 

12,

çərşənbə

Q.Qarayev

 

N.Rimski-Korsakov

“Don Kixot” - balet

 

“Şəhrizad” - balet

19.00

15,

şənbə

C.Rossini

“Sevilya  bərbəri” - opera

19.00

16,

bazar

F.Əmirov

“Min bir gecə” - balet

19.00

18,

çərşənbə axşamı

L.Vaynşteyn

“Zoluşka” - uşaq operası

14.00

19,

çərşənbə

P.Çaykovski

“Şelkunçik” - balet

14.00

22,

şənbə

L.Vaynşteyn

“Çəkməli pişik” - uşaq operası

14.00

23,

bazar

İ.Ştraus

“Düyməcik” - balet

14.00

26,

çərşənbə

Ü.Hacıbəyli

“Leyli və Məcnun” - opera

19.00

29,

şənbə

Q.Qarayev

“Yeddi gözəl” - balet

19.00

30,

bazar

C.Puççini

“Canni  Skikki” - opera

19.00

 

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AKADEMİK MİLLİ  DRAM TEATRI

1,

şənbə

V.Hüqo

“Qadın məhəbbəti”

19.00

2,

bazar

F.Brukner

“Napoleon”

19.00

4,

çərşənbə axşamı

M.Vişnyak      

“Qoca kloun tələb olunur”

19.00

5,

çərşənbə

Ə.Əmirli

“Şah Qacar”

19.00

6,

cümə axşamı

Əfqan

“Oliqarx”

19.00

7,

cümə

Elçin

“Sənətkarın taleyi”

19.00

8,

şənbə

K.Abdulla

“Şah və şair yaxud hamı səni sevənlər burdadı”

19.00

9,

bazar

B.Nuşiç

“Nazirin xanımı”

19.00

11,

çərşənbə axşamı

C.Məmmədquluzadə

“Anamın kitabı”

19.00

12,

çərşənbə

C.Patrik

“Qocanı öldürməliyik”

19.00

13,

cümə axşamı

A.Saqareli

“Xanuma”

19.00

14,

cümə

R.Kuni

“Zorən şorgöz”

19.00

15,

şənbə

Elçin

“Şekspir”

19.00

25,

çərşənbə axşamı

Elçin

“Teleskop”

19.00

26,

çərşənbə

S.Bekket

“Kreppin son lent yazısı”

19.00

27,

cümə axşamı

H.Cavid

“Əmir Teymur”

19.00

28,

cümə

Ə.Əmirli

“Şah Qacar”

19.00

29,

şənbə

B.Nuşiç

“Nazirin xanımı”

19.00

30,

bazar

Elçin

“Qatil”

19.00

 

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT GƏNC TAMAŞAÇILAR TEATRI

Mart

1,

şənbə

A.Lindqren

 

L.Nuren

“Balaca və damda yaşayan Karlson”

 

“Mən gəldim, qızlar”

12.00

 

19.00

 

 

2,

bazar

A.Tolstoy

 

H.Cavid

“Buratinonun macəraları”

 

“Şeyx Sənan”

12.00

 

19.00

5,

çərşənbə

A.Şönberq

“Zamanla üz-üzə-III” beynəlxalq musiqi layihəsi çərçivəsində “Gözləmə” monodramI (sopranı və orkestr üçün)

Dirijor Roland Frayzitser (Avstriya)

19.00

6,

cümə axşamı

P.Filippo

“Don Raffael trombonçu” (kiçik səhnə)

16.00

7,

cümə

F.Mustafa

“Pələng ili”

16.00

8,

şənbə

E.T.Hofman

 

U.Şekspir

“Şelkunçik”

 

“Romeo və Cülyetta”

12.00

 

19.00

9,

bazar

Xalq nağılı

 

Ə.Əmirli

“Göyçək Fatma”

 

“Hasarın o üzü”

12.00

 

19.00

10-11

bazar ertəsi-çərşənbə axşamı

 

M.Mak Donax

“Linenin trilogiyası” premyera

19.00

12,

çərşənbə

 

T.Vəliyeva

“Mənim ağ göyərçinim”

16.00

15-16,

 

15,şənbə

 

16,bazar

 

Y.Şvarts

 

Ə.Əmirli

 

M.F.Axundzadə

“Qırmızı papaq”  premyera

 

“Mən səni sevirəm”

 

“Hacı Qara”

12.00

 

19.00

 

19.00

18,

çərşənbə axşamı

 

İ.Stravinski

“Zamanla üz-üzə-III” beynəlxalq musiqi layihəsi çərçivəsində “Bir əsgərin taleyi”

Dirijor Rauf Abdullayev

19.00

19,

çərşənbə

 

“Kosa gülür güldürür”

Novruz tamaşası

12.00

15.00

27,

cümə axşamı

 

Elçin

“Buzovna kəndinin əhvalatları”

19.00

28,

cümə

 

M.Vahabzadə

 

“Bir səbət tənhalıq” (kiçik səhnə)

16.00

29,

şənbə

 

K.Ağabalayev

 

Ə.Haqverdiyev

“Şahzadə Xəzərin nağılı”

 

“Pəri cadu”

12.00

 

19.00

30,

bazar

 

S.S.Axundov,

A.Şaiq

 

İ.Əfəndiyev

“Qaraca qız”

 

 

“Məhv olmuş gündəliklər”

12.00

 

 

19.00

31,

bazar ertəsi

H.Mirələmov

Şuşa Teatrının tamaşası

“Güllələnmiş heykəllərin fəryadı”

19.00

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT KUKLA TEATRI

1,

şənbə

K.Ağazadə

 

 

 

H.X.Andersen

“Məlikməmməd”

 

 

 

“Nağıl haqqında nağıl” - rus dilində

12.00

14.00

16.00

 

18.00

2,

bazar

K.Kollodi

“Pinokkionun sərgüzəştləri” - rus dilində

12.00

14.00

16.00

18.00

4,

çərşənbə axşamı

H.X.Andersen

“Nağıl haqqında nağıl” - rus dilində

18.00

5,

çərşənbə

Ə.Səmədli

 

“Cik-cik xanım”

18.00

6,

cümə axşamı

M.Seyidzadə

 

“Cırtdan”

 

18.00

7,

cümə

A.Ekzüperi

 

 

 

T.Ağayeva

“Balaca şahzadə”

 

 

 

“Qoçaq Əhməd” - rus dilində

12.00

14.00

16.00

 

18.00

8,

şənbə

C.Rodari

“Çipollino” - rus dilində

12.00

14.00

16.00

 

18.00

9,

bazar

K.Ağayeva

 

 

 

Ş.Perro

“Göyçək  Fatma”

 

 

 

“Göysaqqal” - rus dilində

12.00

14.00

16.00

 

18.00

11,

çərşənbə axşamı

T.Ağayeva

“Qoçaq Əhməd” - rus dilində

18.00

12,

çərşənbə

Ü.Hacıbəyli

“O olmasın, bu olsun”

18.00

13,

cümə axşamı

H.X.Andersen

“Nağıl haqqında nağıl”

18.00

14,

cümə

Ə.Abbasov

 

 

 

C.Rodari

“Şəngülüm, şüngülüm”

 

 

 

“Çipollino” - rus dilində

12.00

14.00

16.00

 

18.00

15,

şənbə

Ə.Oruc

 

 

 

Ş.Perro

“Zınqırovlu pişik”

 

 

 

“Göysaqqal” - rus dilində

12.00

14.00

16.00

 

18.00

16,

bazar

Ə.Səmədli

 

 

 

H.X.Andersen

“Cik-cik xanım”

 

 

 

“Nağıl haqqında nağıl” - rus dilində

 

12.00

14.00

16.00

 

18.00

18,

çərşənbə axşamı

H.Ziya

“Əkiz qardaşlar”

18.00

19,

çərşənbə

K.Ağayeva

 

 

Ş.Perro

“Göyçək Fatma”

 

 

“Göysaqqal” - rus dilində

18.00

20,

cümə axşamı

N.Kazımov

 

 

 

T.Ağayev

“Ələddin”

 

 

 

“Qoçaq Əhməd” - rus dilində

12.00

14.00

16.00

 

18.00

21,

cümə

K.Ağazadə

 

 

 

H.X.Andersen

“Məlikməmməd”

 

 

 

“Nağıl haqqında nağıl” - rus dilində

 

12.00

14.00

16.00

 

18.00

22,

şənbə

M.Seyidzadə

 

 

 

T.Ağayeva

“Cırtdan”

 

 

 

“Qoçaq Əhməd” - rus dilində

12.00

14.00

16.00

 

18.00

23,

bazar

A.Lindqren

“Karlson” rus dilində

12.00

14.00

16.00

18.00

25,

çərşənbə axşamı

Ə.Oruc

 

 

 

Ş.Perro

“Zınqırovlu pişik”

 

 

 

“Göysaqqal” - rus dilində

12.00

14.00

16.00

 

18.00

26,

çərşənbə

K.Ağazadə

 

 

 

H.X.Andersen

“Məlikməmməd”

 

 

 

“Nağıl haqqında nağıl” - rus dilində

 

12.00

14.00

16.00

 

18.00

27,

cümə axşamı

Ü.Hacıbəyli

 

 

T.Ağayev

“O olmasın, bu olsun”

 

 

“Qoçaq Əhməd” - rus dilində

 

12.00

14.00

16.00

 

18.00

28,

cümə

C.Rodari

“Çipollino” - rus dilində

12.00

14.00

16.00

18.00

29,

şənbə

A.Lindqren

“Karlson”  - rus dilində

12.00

14.00

16.00

18.00

30,

bazar

K.Ağayeva

 

 

 

Ş.Perro

“Göyçək Fatma”

 

 

 

“Göysaqqal” - rus dilində

12.00

14.00

16.00

 

18.00

 

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT RUS DRAM TEATRI

1,

şənbə

M.Lermontov

“Maskarad” (“Маскарад”)

19.00

2,

bazar

M.F.Axundzadə

“Hekayəti Müsyo Jordan həkimi-nəbatat və Dərviş Məstəlişah, cadukuni məşhur ” (“Мусье Жордан, ученый ботаник и дервиш Масталишах, знаменитый колдун”)

 

19.00

6 ,

cümə axşamı

A.Ostrovski  

                                                                                                                                                                                                O.Yernyov               

“Canavarlar və qoyunlar” (“Волки и овцы”)        

 

“Yeni il axşamı eşq macəraları” (“Любовные интриги в новогоднюю ночь”)

19.00

7,

cümə

E.Şmitt

“Əxlaqsız” (“Распутник”)

19.00

8,

şənbə

Elçin

“Cəhənnəm sakinləri” (“Квартиранты адa”)

19.00

13,

cümə axşamı

R.Baer

“Qarışıq hisslər” (“Смешанные чувства”)

19.00

14,

cümə

F.Dostoyevski

 

 

A.İvanov                            

              

“Karamazov qardaşları” (“Братья Карамазовы”)

 

“Qızlar, adaxlı çağırmısınız?” (“Жениха вызывали, девочки?”)

19.00

15,

şənbə

R.Kuni

 

V.Stanilov

“Həddən ziyadə evli taksi sürücüsü” (“Слишком женатый таксист”)

 

“Opera mafiozo” (“Опера мафиозо”)                            

19.00

16,

bazar

M.Zadornov

“Ər almaq istəyirəm” (“Хочу купить мужа”)

19.00

20,

cümə axşamı

Elçin                                       

“Cəhənnəm sakinləri” (“Квартиранты адa”)

19.00

21,

cümə

 

M.Kamoletti

“Ah, bu Anna!” (“Ох, уж эта Анна!”)                                 

19.00

22,

şənbə

A.İvanov

“Qızlar, adaxlı çağırmısınız?”  (“Жениха вызывали, девочки?”)

19.00

23,

bazar

V.Stanilov

 

“Opera mafiozo” (“Опера мафиозо”)                            

19.00

27,

cümə axşamı

O.Yernyov              

“Yeni il axşamı eşq macəraları” (“Любовные интриги в новогоднюю ночь”)

19.00

28,

cümə

Nizami Gəncəvi

“Yeddi gözəl” (“Семь красавиц”)

19.00

29,

şənbə

C.Ostin

“Qürur və qərəz” (“Гордость и предубеждение”)

19.00

30,

bazar

M.Lermontov

“Maskarad” (“Маскарад”)

19.00

 

Uşaqlar üçün tamaşalar

1,

şənbə

A.Nikuşina

 

“Dərzi və süpürgəçi” (“Златошвейка и метельщик”)             

12.00

2,

bazar

E.Çernyak                                      

“Gözəl Vasilisa” (“Василиса прекрасная”)

12.00

8,

şənbə

V.Reznikova

“Maşa və ayı” (“Маша и медведь”)                                                           

12.00

9,

bazar

V.Neverov               

“Nağılı tap – 2” (“Угадай сказку – 2”)                                              

12.00

15,

şənbə

V.Reznikova

“Durna balığının əmri ilə” (“По  щучьему  веленью”)                

12.00

16,

bazar

Y.Şutski

“Morozko” (“Морозко”)

12.00

22,

şənbə

A.Puşkin

“Çar Saltan, knyaz Qvidon və çariça Qu quşu haqqında nağıl” (“Сказка о царе Салтане,князе Гвидоне и царевне Лебеди”)

12.00

23,

bazar

T.Rəhimov

“Spenc Bob və dostlarının Yeni il macəraları” (“Новогодние  приключения спанч  Боба и его друзей”)

12.00

29,

şənbə

V.Neverov               

“Nağılı tap – 1” (“Угадай сказку – 1”)                                          

12.00

30,

bazar

V.Neverov               

“Nağılı tap – 2” (“Угадай сказку – 2”)                    

12.00

         

 

“YUĞ” DÖVLƏT TEATRI

1,

şənbə

Ц.Щейдярова

“Йад.Даш.”

18.00

2,

bazar

А.Чехов

“Мярc”

18.00

5,

çərşənbə

 

C. Руми

“Ешг”

18.00

06,

cümə axşamı

А.Чехов

“Биринcи акт”

18.00

7,

cümə

С.Мроjек

“Сярщяддя”

18.00

8,

şənbə

Ф.Кафка

“Кафкадан салам”

18.00

9,

bazar

Х.Борхес

“Табу”

18.00

12,

çərşənbə

C. Руми

“Ешг”

18.00

13,

cümə axşamı

Ц.Щейдярова

“Йад.Даш. ”

18.00

14,

cümə

А.Чехов

“Мярc”

18.00

15,

şənbə

М.Ф.Ахундзадя

“Намялум Ахундзадя”

18.00

16,

bazar

А.Касарес

“Гябир газмаг цсулу”

18.00

22,

şənbə

С.Мроjек

“Сярщяддя”

18.00

23,

bazar

C.Руми

“Ешг”

18.00

26,

çərşənbə

А.Чехов

“Мярc”

18.00

27,

cümə axşamı

Ц.Щейдярова

“Йад.Даш. ”

18.00

28,

cümə

Х.Борхес

“Табу”

18.00

29,

şənbə

М.Фцзули

“Йар”

18.00

30,

bazar

О.Фикрятоьлу

“Иткин”

18.00

 

 

 

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PANTOMİMA TEATRI

1,

şənbə

B.Xanızadə

“No comment”

18.00

2,

bazar

A.Ekzüperi

 

Ç.Aytmatov

“Balaca şahzadə”

 

“Manqurt”

14.00

 

18.00

5,

çərşənbə

Ə.Abdullayev

“An”

14.00

6,

cümə axşamı

B.Xanızadə

“Xəyal”

12.00

7,

cümə

M.Füzuli

“Gəldim ki, olam ğəmin hərifi”

18.00

8,

şənbə

B.Xanızadə

“Eşq”

18.00

9,

bazar

A.Şaiq

 

Ü.Hacıbəyli

“Tıq-tıq xanım”

 

“Dulusçu”

14.00

 

18.00

12,

çərşənbə

B.Xanızadə

“Unutmayaq”

13.00

13,

cümə axşamı

Xalq nağılı

“Məlikməmməd”

15.00

14,

cümə

B.Xanızadə

“Pantomima buketi”

18.00

15,

şənbə

B.Əhmədli

 

 

“Ora-bura” 

18.00

16,

bazar

A.Ekzüperi

 

B.Əhmədli

“Balaca şahzadə”

 

“Ora-bura”  yeni tamaşa

14.00

 

18.00

19,

çərşənbə

A.Şaiq

“Tıq-tıq xanım”

11.00

20,

cümə axşamı

A.Şaiq

“Tıq-tıq xanım”

15.00

21,

cümə

B.Xanızadə

“Pantomima buketi”

18.00

22,

şənbə

S.Hacıyeva

“Dejavü”

18.00

23,

bazar

N.Qəribova

“Adsız”

18.00

26,

çərşənbə

Xalq nağılı

“Məlikməmməd”

12.00

27,

cümə axşamı

B.Xanızadə

“Unutmayaq”

16.00

28,

cümə

B.Xanızadə

“Unutmayaq”

18.00

29,

şənbə

Ç.Aytmatov

“Manqurt”

18.00

30,

bazar

B.Xanızadə

“Unutmayaq”

18.00

 

BAKI DÖVLƏT SİRKİ

Mart

18-19

çərşənbə axşamı

“Novruz şənliyi”

19.00

20,

cümə axşamı

15.00

21,

cümə

12.00

15.00

22-26

 

12.00

15.00

19.00

27-29

 

15.00

19.00

30,

bazar

 

12.00

15.00

19.00

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT FİLARMONİYASI

5,

çərşənbə

Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestri

Bədii rəhbər və baş dirijor – Teymur Göyçayev

19.00

6,

cümə axşamı

F.Əmirov adına Əməkdar kollektiv Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblı

Azərbaycan Dövlət Xalq Çalğı Alətləri Orkestri

Bədii rəhbər və baş dirijor – Ağaverdi Paşayev

19.00

7,

cümə

Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri

19.00

11,

çərşənbə axşamı

Fortepiano Musiqisi axşamı

Solist – Mixail Lidski (piano) (Rusiya)

19.00

 

14,

cümə

Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri

Bədii rəhbər və baş dirijor – Rauf Abdullayev

Solistlər – Murad Adıgözəlzadə (piano), Mixail Lidski (piano)

19.00

17,

bazar ertəsi

Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestri

Bədii rəhbər və baş dirijor – Teymur Göyçayev

19.00

26,

çərşənbə

Azərbaycan Dövlət Xor Kapellası

Bədii rəhbər və baş dirijor – Gülbacı İmanova

19.00

28,

cümə

Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri

19.00

 

 

KAMERA VƏ ORQAN MUSİQİSİ ZALI

 

19,

çərşənbə

Azərbaycan Dövlət Simli Kvarteti

19.00

27,

cümə axşamı

Azərbaycan Dövlət Fortepiano Triosu

19.00

29,

şənbə

Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestri

Bədii rəhbər və baş dirijor – Teymur Göyçayev

19.00

 

 

BEYNƏLXALQ MUĞAM MƏRKƏZİ

7,

cümə

“8 Mart” Qadınlar gününə həsr olunmuş konsert

19.00

12,

çərşənbə

Gənc xanəndələrin konserti

19.00

17,

bazar ertəsi

“Novruz bayramı”na həsr olunmuş konsert

19.00

25,

çərşənbə axşamı

Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin və Azərbaycan Televiziyasının birgə layihəsi. Konsert

19.00

 

HEYDƏR ƏLİYEV SARAYI

1, şənbə

2, bazar

“River dance” rəqs qrupunun konsert  (planlaşdırılır)

19.00

5-16

“Bu şəhərdə”nin  “Qızıl - gül” adlı şou proqramı

19.00

17,

bazar ertəsi,

18, çərşənbə axşamı

Murat Bozun konserti

19.00

22,

şənbə

“Novruz” şənliyi

19.00

 

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT MAHNI TEATRI

 

1,

şənbə

Mahnı Teatrı kollektivinin konserti

18.00

3-4

bazar ertəsi-çərşənbə axşamı

 

İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının  tamaşası

19.00

7,

cümə

Mahnı Teatrı kollektivinin konserti

18.00

10,

bazar ertəsi

Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrının  tamaşası

19.00

15,

şənbə

22,

şənbə

29,

şənbə

Mahnı Teatrı kollektivinin konserti

18.00

 

Zaurə Əmirova

Şərh yaz